Milí priatelia misií

Misijný tím chce v spolupráci s Provinciálnou radou ASC rozvinúť a aktualizovať informovanosť o misiách, misijných aktivitách u nás i vo svete a pozvať každého ochotného modlitebníka, ktorý túži napriek malým možnostiam aktívne apoštolovať - aby sa pridal svojimi modlitbami a obetami ku spoločnému prúdu modlitieb za mládež aj za saleziánske misie u nás i vo svete.

Budeme radi, ak sa naše pozvanie dotkne ochotných sŕdc a naše zamýšľané Misijné Modlitbové Spoločenstvo (MMS) postupne "zdomácnie" v našich spoločenstvách a vytvorí mocnú modlitbovú záštitu pre tích, ktorých Pán posiela do sveta a ktorí potrebujú naše modlitby.

Chceme Vás informovať, že SAVIO pripravilo blogový priestor pre saleziánskych misijných dobrovoľníkov, kde su dostupne informácie o misijných dobrovoľníkoch momentálne pracujúcich v teréne.

Tu je link http://dobrovolnici.saleziani.sk

Za Misijný tím

Palo Rehák, ASC Miletičova, Bratislava