Provinciálna rada

Združenie na provinciálnej úrovni kolegiálne vedie rada. Proviniciálna rada pozostáva z členov, ktorých volia radcovia stredísk...

Provinciálna rada z rokov 2012 - 2015
Provinciálna rada z rokov 2009 - 2012
Provinciálna rada z rokov 2006 - 2009
Provinciálna rada z rokov 2003 - 2006
Provinciálna rada z rokov 2000 - 2003

 

Členovia aktuálnej Provinciálnej Rady pre roky 2015 - 2018:


Provinciálny koordinátor

Ing. Julian TOMAŠTIK, PhD
email: koordinator@ascslovakia.sk alebo julian.tomastik@gmail.com

Narodil som sa 1. januára 1954 v Zubrohlave na Hornej Orave, v tradičnej katolíckej rodine. Mám šesť súrodencov – dvoch bratov a štyri sestry. V rodine nás rodičia učili pracovitosti, zodpovednosti a poctivosti. Základom vzťahu k Pánu Bohu bola myšlienka jeho prítomnosti v našom živote a naša stála závislosť na ňom. Mojim profesionálnym zameraním je lesníctvo. K záujmom patrí tiež ochrana prírody, poľovníctvo, záhradkárstvo a čítanie dobrých kníh. Z Božej milosti a dobroty som už ako stredoškolák stretol v osobe profesora matematiky tajného kňaza – saleziána. Stal sa mi duchovným vodcom a sprostredkoval mi kontakt na saleziánov aj počas štúdia na vysokej škole. Po skončení vysokej školy som sa oženil s manželkou Magdalénou. Máme spolu päť detí. Usídlili sme sa v Košiciach, kde pokračoval náš spoločný kontakt so saleziánmi. Tam sme 8.12.1983 zložili prísľub k saleziánom spolupracovníkom, čím spolu s ďalšími tromi rodinami vznikol základ budúceho košického strediska. Moje apoštolské aktivity v počiatkoch smerovali do vedenia stretiek vysokoškolákov, práci v miestnej rade a určité obdobie aj pri vzniku provinciálnej rady. Neskoršie sme spolu s manželkou viedli rodinné spoločenstvá a až doteraz sa venujeme príprave snúbencov na manželstvo. Posledné dve volebné obdobia som bol koordinátorom miestneho strediska a teraz členom provinciálnej rady ASC. Ďakujem Pánu Bohu , že ma aj touto službou obdaroval novým poznaním ,skúsenosťami a hojnou milosťou. Naša rodina, teraz už s dospelými deťmi, sa postupne rozrástla. Dvaja synovia a dcéra žijú v manželstvách. Máme päť vnúčat. Tri z našich detí spoznali tiež svoje povolanie v saleziánskej rodine ako saleziáni spolupracovníci. Tiež náš zať a nevesta patria do rodiny ASC. Napriek pokročilejšiemu veku dostávam stále dar byť blízko mladým, sú stále blízki môjmu srdcu a preto očakávam nové výzvy, ktoré mi Pán posiela. Zástupca koordinátora a radca pre formáciu

 Mgr. Ružena Maková, PhD.
 email: ruzena.makova@gmail.com

 Meno: Mgr. Ružena Maková, Vek: 62, Bydlisko: Trnava, Povolanie: pôvodne učiteľka NJ, Zamestnanie: vedúca odboru školstva, mládeže športu a kultúry mesta Trnavy, Rodinný stav: vydatá, 3 synovia (jeden ASC). Pochádzam z Bolerázu, kde som vyrastala v praktizujúcej kresťanskej rodine. Už od stredoškolských čias som bola saleziánmi vedená k apoštolátu. Za povolanie saleziánky vďačím mojej babičke, ktorá sa vďaka účasti na svätorečení dona Bosca v Ríme začala modliť, aby jej don Bosco vyprosil do rodiny saleziána, čo Pán veľkoryso vypočul a štyrom jej potomkom daroval povolanie saleziána spolupracovníka. Do združenia som vstúpila v roku 1984. Počas 30 rokov v ASC som bola 18 rokov členkou miestnej rady a jedno volebné obdobie koordinátorkou strediska Trnava. V stredisku som sa venovala formácii predašpirantov a ašpirantov i permanentnej formácii ASC. Môj pôvodný apoštolát katechizácia a vedenie niekoľkých skupín dievčat, príprava na manželstvo a iné sa v poslednom období sústredil na prácu v provinciálnej rade ASC, kde som zodpovedná za formáciu a na miestnej úrovni sa venujem duchovnému sprevádzaniu dievčat, žien i manželských párov, organizácii i kázaniu duchovných cvičení v rámci strediska i provincie. Saleziánsku charizmu vnímam ako veľký Boží dar pre Cirkev i perspektívu pre svet. Preto by som chcela svoje saleziánske povolanie, všetky svoje talenty a sily vložiť do vlastného posväcovania sa cez službu zameranú na spásu duší.


 

Sekretár 

Ing. Ivana Pospíšilová
email: sekretar.prasc@ascslovakia.sk  

„Jen volnost, jen víra tvá pevná i když křehká, silou je, jež dere se i proti větru.“ Toto je moje životné motto, ktoré vystihuje môj osobný a pracovný život, ale aj život saleziánky vo svete. Môj osobný život je naplnený láskou k pokrvnej rodine a deťom v nej, ku krstným a birmovným deťom a priateľom. Pracovný život je charakterizovaný odvahou plniť Božiu vôľu na striedačku v škole medzi stredoškolákmi a v stavebníctve – v súčasnosti na stavebnom úrade pri práci s ľuďmi, ktorí s odvahou stavajú, rekonštruujú a tvoria si svoj vlastný domov. A život saleziánky spolupracovníčky je od roku 1997 naplnený láskou a odvahou pri vzdelávaní stredoškolákov, vedení stretiek, organizovaní rôznych podujatí v saleziánskych strediskách v Bratislave a formovaní predašpirantov a ašpirantov pre naše Združenie. Taktiež som stála pri zrode strediskového projektu FAMILY GARDEN, ktorý dnes úspešne podáva pomocnú ruku mnohým rodinám. V hĺbke srdca ma napĺňa vďačnosť za dobrých rodičov a brata s rodinou, za možnosť splniť si svoj detský sen a stať sa učiteľkou v škole dona Bosca a dnes aj za zrelosť a vnútornú odvahu ísť za Božím volaním.

 

  

Provinciálny delegát SDB

Don Ján Martiška
email: jmartiska@gmail.com

***

 


Provinciálna delegátka FMA

Sr. Hela GÚBEROVÁ 
email: helagube@gmail.com 

Rada vtipne hovorím, že som „revolučné dieťa“ – a to z viacerých pohľadov: narodila som sa v r.1968, ako štvrté dieťa rodičom, ktorí mali v pláne iba tri. Protestom a statočným vzdorovaniam „to jesť nebudem“ a „to robiť nebudem“ som dávala zabrať mojej rodine asi až do maturity. Ale pevná a zároveň láskavá ruka môjho otca, vždy podporená tichou a vernou prítomnosťou mamy, ako tehlička ku tehličke, s trpezlivosťou vystavali chrám. Keď som sa v rehoľnom habite, šťastná a zapálená pre mladých, zjavila na prvej stretávke z gymnázia, spolužiaci sa s údivom zmohli iba na: „Ty? Práve ty, Hela?“ Vždy som túžila po rodine, krásnej a veľkej. A Pán mi otvoril iný rozmer rodiny, v ktorej som to našla znásobené. Vsadila som na „jeho kartu“ ako saleziánka v r. 1994 a odvtedy nič neľutujem. Rok potom, skladali prísľuby k ASC moji rodičia; na otázku, ako k tomu prišli, znelo: „Veď my sme vás už tak vychovávali, len sme nevedeli, že sa treba kdesi zaregistrovať.“ Vyštudovala a pracovala som ako zdravotná sestra, neskôr ako učiteľka a katechétka, s postupným nabaľovaním úloh hudobníčky, herečky, umelkyne, organizátorky... výletov, táborov, duchovných cvičení, školy animácie... Saleziánskymi sťahovkami som prešla od Východu po Západ. Veľmi rada spomínam a dodnes nachádzam známych a priateľov v BA, v Dubnici/V, v Humennom a v Košiciach, kde všade ľudia zanechali stopy v mojom srdci. Pobytom v Ríme – štúdiom a neskôr prácou na našej fma-fakulte – Auxilium, sa mi dostalo daru žiť v plurikultúrnom prostredí, čo mi značne rozšírilo horizonty a zlepšilo mi najmä zrak: vidím jasnejšie krásu každého človeka i seba - nie v tom, čo robím ale čím som; objavila som, akou úžasnou hodnotou je počúvanie, naučila som sa pozerať „poza“, deliť sa s bohatstvami srdca práve preto, že sú krehké a vzácne. Už to viem a verím tomu, že nemusím sa "hrať na dokonalú" ale v dokonalosti odovzdania a stáleho odovzdávania sa Bohu aj s nedokonalou povahou, s nedokonalou minulosťou, pri nedokonalých ľuďoch, aj v nedokonalej komunite - môžem žiť šťastná.

 


 Radca pre formáciu 
 
  Monika KOTULOVÁ
 email: monikakotulova@gmail.com
 
 
Narodila som sa ako šieste a zároveň predposledné dieťa do rodiny milujúcich manželov a rodičov, ktorí mi boli po celý život príkladom nezištnej a obetavej lásky. Dlhé roky som netušila, že už na krst ma niesol na Kube, kde som sa narodila – salezián spolupracovník. S don Boscom som sa prvý krát stretla asi ako 10 ročná pri čítaní knihy o Dominikovi Saviovi. Už vtedy ma jeho metóda láskavosti veľmi zaujala a začala som ju okamžite praktizovať pri výchove mojej o 4 roky mladšej sestry, ktorej som vysvetlila, že Dominik mal Don Bosca veľmi rád a robil všetko, čo mu on povedal. Tak sa mi podarilo ju „dirigovať“ pri všetkých domácich prácach až kým sa jej to nezunovalo . V mladosti som začala túžiť po hlbšom duchovnom živote a duchovnom vedení. Cez saleziánskeho kňaza som sa dostala do rodiny, kde mi po určitom čase ponúkli spolu s mojim budúcim manželom začať prípravu k saleziánom spolupracovníkom. Po roku prípravy a následnom polročnom zvažovaní sme už ako manželia skladali prísľuby 8.12.1988. Môj apoštolát za uplynulých 26 rokov bol veľmi rôznorodý. Od výchovy našich piatich detí snažiac sa používať preventívny systém, cez pomoc vo farnosti pri organizovaní rôznych akcií, pomoc pri príprave snúbencov na manželstvo, službu v miestnej rade, kde som bola počas dvoch volebných období zodpovedná za formáciu a zároveň jedno volebné obdobie koordinátorkou strediska Miletičova. To, že môžeme spolu s manželom patriť do saleziánskej rodiny, je pre nás nesmiernym darom, ktorý podstatne ovplyvnil náš život a život našich detí.


 

Radca pre ekonomiku

Ing.Katarína ALBERTYOVÁ
email: ekonom.prasc@ascslovakia.sk

Narodila som sa v sobotu skoro ráno 23. augusta 1980 v Prešove. Vyrastala som v rodine s 3 súrodencami – dvoma bratmi a jednou sestrou. Bratia sú ženatí a celá rodina sa tešíme z dvoch synovcov. Sestra ešte študuje na gymnáziu a je animátorkou v saleziánskom mládežníckom stredisku v Prešove. Od základnej školy som navštevovala Združenie LAURA a počas strednej škole som bola animátorkou dievčat. Od svojich 16-tich rokov som začala pomáhať v DOMKE v Prešove s prípravou akcií pre deti a mladých, s letnými stanovými a prímestskými tábormi, výletmi, s vedením stretiek, ako aj s účtovníctvom. Počas vysokej školy som bola aktívna v Rade mládeže Prešovského kraja, ktorá združovala viacero mládežníckych organizácií v našom kraji. Naďalej sa snažím pomáhať v DOMKE s agendou okolo projektov a v mládežníckom stredisku pomáham s prípravou, formáciou a vedením animátorov a animátoriek. Prísľub saleziána spolupracovníka som zložila 29.10.2007. A v miestnej rade Prešov - sever som už druhé funkčné obdobie. Mala som na starosti úsek financií, mládeže a momentálne zastávam sekretariát. Rada spolupracujem s ľuďmi v tíme, snažím sa počúvať iných a vedieť aj vypočuť, mám rada veci dotiahnuté do konca. V súčasnosti pracujem ako ekonóm – účtovník v súkromnej firme v Prešove. Vo svojom voľnom čase rada čítam, počúvam hudbu, chodím do prírody, bicyklujem alebo idem variť na duchovné cvičenia pre našich mladých animátorov a animátorky. Vo všetkej pokore prijímam toto obdobie služby a verím, že s Božou pomocou to bude krásne a požehnané obdobie pomoci pre všetkých spolupracovníkov na Slovensku. A začína sa dobrodružstvo s menom PR ASC.... Radca pre pastoráciu mládeže
 
 Mária KROPIĽÁKOVÁ
 email: majka.kropilakova@gmail.com
 
 Narodila som sa mojim rodičom Margite a Imrichovi ako druhé dieťa 30.8.1968 v Prešove. Detstvo som prežila so sestrou a troma bratmi. Od malička nás naši rodičia viedli k Pánu Bohu. Z detstva si najviac pamätám ako nám mamka po večeroch čítala životopis don Boska. Tak to som mala prvý kontakt s don Boskom ako priateľom, učiteľom a otcom mladých. To som ešte netušila, že v dospelosti budem v jeho ,,klube,, :) Lásku k Panne Márii mi vštepovala moja babička, ktorá bola pre mňa veľkým vzorom. Skončila som strednú priemyselnú školu strojnícku v Prešove. Počas štúdia som spoznala mladých, ktorí chodili na stretká k sestričkám františkánkam, tak som sa k ním pridala. Saleziánsku rodinu som spoznala cez môjho manžela Jožka, s ktorým sme si 19.10.1991 vyslúžili sviatosť manželstva. Pán nám požehnal štyri deti, dcéru a troch synov. Členkou združenia ASC som sa stala 30.1.1994. Žijeme a pracujeme v Sabinove. Zapájame sa spolu do rôznych aktivít nášho strediska. Boli sme animátormi mladých, pracovali sme v miestnej rade. Toho času pomáhame pri príprave snúbencov vo farnosti. Mladí boli a sú našou srdcovou záležitosťou. A preto aj pozvanie do PR vnímam ako príležitosť byť viac s mladými a slúžiť všetkým podľa vzoru don Boska.


   

Radca pre pastoráciu rodín
 
Ján MAREK
email: marekjanmarek@gmail.com

Narodil som sa v deň krásneho sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v roku 1964 v Nitre. Pochádzam z učiteľskej rodiny, mám štyri sestry a dvoch bratov. Lásku k Ježišovi a jeho Matke nám rodičia vštepovali odmalička. Od šiestich rokov som miništroval v zoborskom koslolíku. V učiteľských šľapajách som kráčal aj ja a počas štúdia na vysokej škole v Bratislave som sa zoznámil so saleziánmi. Prvým sprievodcom na ceste k saleziánskej rodine mi bol don Štefan Wallner. V roku 1988 som sa stal saleziánom spolupracovníkom. Venoval som sa cigánskej mládeži a apoštolskú činnosť som rád vykonával aj ako učiteľ za výdatnej pomoci manželky Betky. Máme spolu štyroch synov. Už teraz sú nám veľkou oporou a dôvodom veľkej vďaky za Božie požehnanie. Bývame v Jacovciach. V našom topoľčianskom stredisku sa s Betkou venujeme formácii. Tak mi Pán Boh pomáhaj! Radca pre pastoráciu rodín

 Mgr. Iveta SLAVKOVSKÁ
 email: iveta.slavkovska@gmail.com

 Narodila som sa dňa 3.10.1968 patrím do strediska Prešov- Sever. Bývame s manželom  Vladkom a z 3 s našich 4 detí vo Veľkom Šariši. Najstarší syn si založil vlastnú rodinu  a tak sme v očakávaní nášho prvého vnúčatka J. Som absolventkou ekonomickej školy a neskôr som sa stala študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku - Teologickej fakulty v Košiciach, ktorú som pred tromi rokmi ukončila konkrétne v odbore náboženská výchova – filozófia. Saleziánkou spolupracovníčkou som od januára roku 1990. Do saleziánskej rodiny ma priviedla túžba pracovať v tom istom povolaní, aké som spoznala na spoločných stretkách s dievčatami so sestrami FMA, konkrétne veľkým vzorom mi bola naša sestra FMA Maja Svoreňová. Svoje povolanie saleziána spolupracovníka som niekoľko rokov prežívala spolu s manželom ako animátorka na stretkách s mladými. Kedže čas neúprosne letí a ja som bola mladá a krásna a dnes už len krásna J prežívam svoje apoštolské povolanie v službe rodinám, prípravami duchovných obnov pre rodinné spoločenstvá a podieľaním sa na duchovných programoch pre mladých manželov. Vo svojom živote hľadám a učím sa rozpoznávať čo Pán odo mňa chce a takto plniť jeho vôľu. Teraz ma povolal do služby v PR a bol mi zverený úsek pastorácie rodín.Radca pre úsek saleziánskej rodiny a médií
 
Miloslav KRÁĽOVIČ
email: miloslav.kralovic@gmail.com

Narodil som sa 26.októbra 1954. Detstvo som prežil v Abraháme s rodičmi a bratom. Od prvého sv. prijímania som miništroval. V pätnástich som sa stiahol, našťastie ma zachytila moja duchovná mama a zobrala na "výlet". Boli to moje prvé DC vo Vrátnej s kazateľmi Ivanom Grófom a ujom Sandtnerom. Mám tam v potoku kameň obrátenia, ku ktorému som sa v živote musel niekoľkokrát vracať. Počas štúdia na Gymnáziu v Senci som prežil štyri roky v spoločenstve mladých- dnes už saleziánov a saleziánok. Tu som bol doslova vtiahnutý do saleziánskeho ovzdušia. Po niekoľkých rokoch formácie u SDB som plynule prešiel na formačné stretká saleziánskych spolupracovníkov kde som sa zoznámil s mojou nastávajúcou manželkou, Blaženkou. V r. 1985, na sviatok don Bosca, sme zložili prísľub saleziánskeho spolupracovníka. V tom čase som končil Strednú knihovnícku školu, odbor polygrafia. V r.79-90 som pracoval v Spolku sv. Vojtecha. Na sviatok P. Márie Pomocnice kresťanov v roku 1986 sme si s Blaženkou vyslúžili sviatosť manželstva. Pán nám požehnal šesť detí. Od roku 1989 som živnostník a v tom roku sme zakotvili na Kopánke. Bývame v susedstve kostola a Komunity bratov saleziánov. Spolu zdieľame radosti i starosti v rovine ľudskej, kresťanskej i saleziánskej. Druhé obdobie som v MR ako hospodár, moje aktivity na osobných stretkách sa vyčerpali v mladosti, teraz aj s Blaženkou vytvárame rodinné zázemie pre naše deti, ktoré sa realizujú v rôznych mládežníckych projektoch. Poďla príkladu niekoľkých našich priateľov, snažíme sa byť domom, ktorý prijíma, ktorý je otvorený. Pozvanie do PR beriem od Pána ako výzvu, aby som dorástol do hĺbky a dary, ktoré som dostal využil pri vytváraní rodinnosti v spolupracovníckej i v širšej saleziánskej rodine. Radca pre úsek saleziánskej rodiny a médii

 Peter SOROKA
 email: sorokap@gmail.com  

 Narodil som sa 20. 2. 1972 v Kežmarku, ale detstvo som prežil v Poprade, kde som býval s rodičmi a mojimi 2 súrodencami. V roku 1990 som odišiel študovať do Košíc, kde som sa na Kalvárii prvýkrát stretol so Saleziánmi. V Košiciach som sa zoznámil aj so svojou manželkou Adrianou, ktorá pochádza z Michaloviec. Tu sme sa v roku 1994 stali manželmi, inými slovami „vydal som sa do Michaloviec“. Postupne sa nám narodili 4 deti. A keďže prví traja boli chlapci a Saleziánske stredisko bolo blízko, hľadali sme spôsob, ako byť nielen prítomní v stredisku, ale aj ako pomôcť. V roku 2004 nás oslovili michalovskí saleziáni spolupracovníci a po 4 ročnej ( trochu dlhšej ) formácii sme s manželkou zložili prísľub Saleziána spolupracovníka. Som veľmi rád, že rok po našich prísľuboch vzniklo aj stredisko Michalovce, kde som bol koordinátorom MR. Stretávanie sa s mladými aj s inými rodinami sa snažím spájať aj so svojimi obľúbenými športmi, hlavne floorbalom, bedmintonom, lyžovaním. Radca pre pastoráciu mládeže, ( do 11/2016 )

 Michal KRUPA
 email:   

 Narodil som sa v r. 1984 v Prešove. Mám jedného brata a jednu sestru. Manželka Katka je učiteľka. Sme svoji od roku 2011. Žijeme v Žiline, kde pracujem v IT ako SAP bázový konzultant.Od svojej mladosti som sa zapájal do života v mojej materskej farnosti Krista Kráľa v Prešove na Sekčove, kde som pôsobil ako miništrant, animátor birmovancov a krátko aj ako člen mládežníckeho zboru. Aj moja manželka Katka je z tejto farnosti. V tejto farnosti pôsobili istý čas aj Kristovi legionári. Do ich aktivít, ktorými boli rôzne stretnutia, duchovné vedenie, alebo ľudové misie po okolitých obciach, som sa tiež zapájal. S manželkou sme aj v Žiline viedli skupinku birmovancov. Napriek tomu, že dnes pracujem v IT, snažím sa byť v kontakte s mladými, napr. skrz tanečné kurzy, alebo apoštolské víkendy pre žiakov, kde sa s manželkou snažíme pomáhať. Už v detstve, len krátko po páde socializmu, nás s bratom otec zaviedol k saleziánom, kde sme začali navštevovať „stretká“, krúžky a rôzne tábory. Toto prostredie mi bolo vždy blízke, táto charizma sympatická. Počas štúdia v Košiciach som sa na istý čas dostal mimo pravidelného kontaktu so saleziánskou rodinou. Tá sa obnovila po škole, keď som sa rozhodol pre prácu učiteľa na saleziánskej škole v Žiline, o ktorej misii som dovtedy vedel len veľmi málo. Medziiným som v tom videl príležitosť ako aspoň čiastočne splatiť Bohu, čím sa skrz Don Boscových nasledovníkov dotkol aj mňa. Aj keď som saleziánov spolupracovníkov poznal aj v Prešove, až v Žiline som sa medzi nich dostal viac a v roku 2009 som po 2 rokoch formácie zložením prísľubu vstúpil do združenia. V roku 2013 som bol zvolený do miestnej rady.