Myšlienka na nedeľu


30. nedeľa v období cez rok B

Evanjelium tejto nedele nám hovorí o veľkej Božej snahe priviesť si svoj ľud opäť k sebe. V opise tohto návratu slovo proroka poznamenáva, že medzi navrátilcami budú aj slepí, chromí a aj ženy očakávajúce dieťa alebo tie, ktoré ho len nedávno porodili. Tieto kategórie ľudu predstavujú z hľadiska sily spoločenstva určitú slabosť a zdržanie sa. Bude to teda spoločenstvo, ktoré si Boh povedie pomaličky, opatrne, nie je to spoločenstvo schopných, vyzbrojených, pohyblivých.
Často sa nám môže zdať, že naše spoločenstvá sú také pomalé, nepružné. Všetko akoby dlho trvá. Boh sa však chce dávať práve takýmto ľuďom. V jeho spoločenstve majú miesto aj ľudia, ktorí zdržujú. Im chce prejavovať svoju lásku. To sú Božie plány a my si potrebujeme opraviť náš pohľad na cirkev i na naše spoločenstvá. Je potrebné s láskou sa pozerať na jeho pomalý krok a veriť, že Boh nás aj napriek tomu vedie.
 
Evanjelium nám hovorí o slepcovi, ktorý sa napokon pridá do Ježišovho spoločenstva. Z prečítaného textu však zostáva znepokojujúca otázka: Bol tento slepý jediný slepý? Neboli zaslepení aj tí, ktorí sa ho snažili umlčať? Podľa nich Ježiš kráča a nemá kedy sa zastavovať pri nejakých slepcoch. Treba ísť vpred a nezdržiavať sa. Ježiš sám však prejaví ochotu rozprávať sa so slepcom, ktorý volá. A tento slepec sa uzdravený dá na cestu s ním. 
Poprosme v túto nedeľu, aby sme boli radšej slepí, ktorí si prosia o zrak, ako "vidiaci", ktorí nevidia, že zvoľniť krok, zastaviť sa pri kričiacich ľuďoch je veľmi dôležité. A nový zrak, ktorý si budeme prosiť určite urobí naše spoločenstvo milším a bohatším na lásku.
 
Don Pavol Grach