Flashky


Stanko Joščák je vo večnosti

Milované sestry a bratia v donovi Boscovi,

dnes ráno o 03.00 h na Veľký piatok si Pán života povolal k sebe nášho brata Stanislava Joščáka. 
 
Prosme, aby Ježiš, Dobry Pastier, bol milosrdný jeho duší..
 
Ďakujem za dar jeho života, v ktorom okrem svojej rodiny, kde bol užasným manželom a otcom, bol ozajstným saleziánom spolupracovníkom. Ďakujem o.i.  za jeho aktívnu službu pri organizovaní Manželskych večerov, za jeho priateľskosť, otvorenosť, ľudskosť...
 
Ked som s nim včera popoludní telefonicky rozprával, ubezpečil som ho o našej láske a modlitbách. Stanko mi na to odpovedal, že Vás mám všetkých pozdraviť. Tak teda odovzdávam pozdrav a ďakujem za Vaše modlitby a obety.
 
J. Zajac, ASC Prešov