Lojzko Špaldoň info

Začiatok pôstneho obdobia pre don Lojzka je náročný. Doobeda prijíma eucharistického Ježiša a je pomazaný popolom.

Vitajte na našej novej web stránke.

Srdečne Vás všetkých zdravíme a vítame na novej stránke nášho Združenia. Radi by sme Vám predstavili niektoré detaily.

Saleziánky budú mať nové vedenie

Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat, FMA po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2018 -2024 novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie sv. Jána Bosca sr. Moniku Skalovú.

Symbolický cintorín na Drienici.

11.novembra sa v areáli Domu matky Margity posvätením kríža otvoril symbolický cintorín na pamiatku zosnulých saleziánov spolupracovníkov.

Naša cesta za chlapcami z Ukrajiny

Počas tohtoročných letných prázdnin sa prímestského tábora v Prešove zúčastnili aj 8 chlapci a 2 animátorky z Ľvova na Ukrajine. Aj za ten krátky čas, kedy boli ubytovaní v našich rodinách, stali sa nám veľmi blízki a preto sme ich chceli navštíviť.

« »

Najnovšie články


Články
Lojzko Špaldoň info
Začiatok pôstneho obdobia pre don Lojzka je náročný. Doobeda prijíma eucharistického Ježiša a je pomazaný popolom.
Články
Vitajte na našej novej web stránke.
Srdečne Vás všetkých zdravíme a vítame na novej stránke nášho Združenia. Radi by sme Vám predstavili niektoré detaily.
Články
Saleziánky budú mať nové vedenie
Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat, FMA po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2018 -2024 novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie sv. Jána Bosca sr. Moniku Skalovú.
Články
Symbolický cintorín na Drienici.
11.novembra sa v areáli Domu matky Margity posvätením kríža otvoril symbolický cintorín na pamiatku zosnulých saleziánov spolupracovníkov.
Misie
Naša cesta za chlapcami z Ukrajiny
Počas tohtoročných letných prázdnin sa prímestského tábora v Prešove zúčastnili aj 8 chlapci a 2 animátorky z Ľvova na Ukrajine. Aj za ten krátky čas, kedy boli ubytovaní v našich rodinách, stali sa nám veľmi blízki a preto sme ich chceli navštíviť.
Myšlienka na nedeľu
Pôstne obdobie
1. pôstna nedeľa roku B
Vo štvrtok po popolcovej strede som počúval Slovenský rozhlas, kde ohlasovali tému o pôste, pôstnom období takto: Začal sa pôst. Niektorí sa v pôste zriekajú alkoholu, cigariet a to na tento čas, niektorým to vydrží aj dlhšie. Aké máte skúsenosti so zriekaním sa niečoho a ako dlho ste vydržali?