Kontakty

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 00681393
DIČ: 2021633977

bankové spojenie: 4040049405/3100 Sberbank Slovensko, a. s.
IBAN: SK43 3100 0000 0040 4004 9405

Koordinátor združenia: Ing. Julian Tomaštík, PhD.
e-mail: julian.tomastik@gmail.com

Sekretár združenia: Ing. Ivana Pospišílová
e-mail: sekretar.prasc@gmail.com

Ekonóm združenia: Ing. Katarína Albertyová
e-mail: ekonom.prasc@gmail.com

provinciálny sekretariát: +421 904 922 430


WebMaster stránok
e-mail: webmaster@ascslovakia.sk