Modlitby saleziána spolupracovníka

Zasvätenie Panne Mári Pomocnici

Preblahoslavená a nepoškvrnená Panna, Pomocnica a Matka Cirkvi, zakladateľka a udržovateľka našej rodiny, zverujeme sa do Tvojej materinskej ochrany a sľubujeme Ti, že verní svojmu saleziánskemu povolaniu budeme vždy pracovať na väčšiu Božiu slávu a na spásu duší.

V dôvere v Tvoj príhovor Ťa prosíme za Cirkev, za mladých najmä tých najchudobnejších a za všetkých ľudí, ktorých Kristus vykúpil.

Ty si bola Don Boscovou učiteľkou, nauč nás nasledovať jeho čnosti, najmä spojenie s Bohom, jeho čistý, pokorný a chudobný život, lásku k práci a k sebaovládaniu, dobrotu a neohraničenú oddanosť bratom a jeho vernosť pápežovi a pastierom cirkvi.

Mária Pomocnica, daj, aby sme v službe Pánovi verne a veľkodušne vytrvali až do smrti a dožič nám prísť do radosti plného spoločenstva v dome Otca.   Amen.   Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi

Sv. Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ktorý si toľko pracoval pre spásu duší, buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám dobre si plniť svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a sv. otca. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme prišli k Tebe do neba. Amen.

 

Modlitba k sv. Dominikovi Sáviovi.

Svätý Dominik Sávio, ktorý si sa v Don Boscovej škole naučil kráčať po cestách mladíckej svätosti. Pomáhaj nám nasledovať Ťa v láske k Pánu Ježišovi, v oddanosti k Panne Márii a v horlivosti za duše. Vypros nám, aby sme aj my ochotní radšej umrieť ako zhrešiť, dosiahli večnú spásu. Amen.