Sv. Dominik sa narodil 2. apríla 1842 chudobným rodičom v Rive v blízkosti Turína. Otec bol kováčom, matka dedinskou krajčírkou. Už v piatich rokoch miništroval a v siedmom roku svojho života pristúpil s veľkou horlivosťou k 1. sv. prijímaniu. Mal 12 rokov, keď si ho sv. Don Bosco vzal pod svoje ochranné krídla do Turína, aby tam študoval a stal sa kňazom.

Prejavoval túžbu po kresťanskej dokonalosti, dobre si plnil svoje povinnosti, vyznamenal sa horlivou modlitbou a obetavosťou. Všestranne sa snažil stať svätým. Zomrel 9. marca 1857, v necelých 15. rokoch a bol pochovaný v bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne. Svätorečený bol 12. júna 1954 pápežom Piom XII., ktorý ho dal za žiariaci vzor pre mládež. Právom je však považovaný tiež za ochrancu matiek, detí a chorých!

Táto úcta je inšpirovaná najmä týmto príbehom:

12. septembra 1856 na sviatok Mena panny Márie si vyžiadal Dominik od Don Bosca, povolenie, aby mohol navštíviť v 32 km vzdialenom Mondoniu svoju ťažko chorú mamu.

„Odkiaľ vieš, že tvoja mama je chorá?"

„Viem to."

„Písali ti z domu?"

„Nie, ale viem to."

Don Bosco ho poznal, preto ho nechal odísť bez ďalších otázok. A Dominik sa ponáhľal domov. Blízko svojej dediny stretol otca, ktorý chcel matke zavolať lekára. Otec sa čudoval stretnutiu so synom. Chcel, aby išiel najskôr príbuzným, ale chlapca to ťahalo k matke. Aj napriek odporu blízkych sa dostal k lôžku matky, objal ju, vrúcne ju pobozkal a povedal jej:" Dovidenia! "a vrátil sa bez otáľania naspäť do Turína, aby povedal Don Boscovi:" Matka je uzdravená! Božia Matka ju uzdravila!"

Skutočne matka medzitým darovala život zdravému dievčatku. Lekárska pomoc už nebola potrebná. Čo sa stalo? Dominik dal pri objatí matke na krk pásik podobný škapuliaru. Tento pásik pomohol matke v jej ťažkej hodinke a neskôr pomohol aj veľa iným ženám pri pôrode.

Povesť vzácnej stužky, ktorú Dominik zavesil na krk svojej matke, pokračuje aj dnes orodovaním mladého svätca za matky a deti v kolískach. Vo všetkých národoch sveta sa mnoho žien obracia so živou vierou a nádejou na svojho mladého, ale veľkého ochrancu. Aby aj naďalej prekvitala úcta a dôvera k tomuto „obyčajnému“ chlapcovi, saleziánske domy po celom svete poskytujú matkám stužku s obrázkom svätého Dominika Savia. Kto nosí stužku, s vierou sa modlí, pristupuje k sviatostiam a vedie čnostný život dosahuje na Dominikovo orodovanie milosti od Boha. Túto skutočnosť potvrdzuje aj taliansky saleziánsky časopis Bollettino Salesiano, ktorý uverejňuje správy o dosiahnutí niektorých najväčších milostí, dosiahnutých na Dominikov príhovor v prospech matiek a detí. Všetky matky majú poznať tohto svätca a s vierou ho prosiť o pomoc a ochranu, a mali by sa postarať o to, aby ho ich deti nielen poznali ale aj prijali za svoj životný vzor. Najmä dnes keď je vzorov mnoho, ale len máloktorý je hodný nasledovania.

Prajeme Vám aby ste pomocou stužky a na príhovor Dominika Savia prijali mnoho Božích darov a milostí.

Ak chcete získať stužku, viac informácií, prípadne chcete poslať svoje svedectvo obráťte sa na saleziánov v najbližšom stredisku, najlepšie však priamo na kontaktné osoby Združenia saleziánov spolupracovníkov:

dominikovastuzka(zavinac)ascslovakia.sk
Marián Peciar
917 01 Trnava

Milodary môžete posielať na účet:

Číslo účtu: 6788880003/1111


Zostavil: Pavol Fojtík