Myšlienka na nedeľu


IV. adventná nedeľa, rok C

Prvé čítanie: Micheáš 5,1-4

Prorok Micheáš je súčasníkom proroka Izaiáša. Obaja žili v 8. storočí pred Kristom. Zatiaľ čo Izaiáš je zameraný na hlavné mesto Jeruzalem, Micheáš sa zameral na Betlehem, na rodné miesto Dávida. Micheáš ako keby sa vracal ku koreňom Dávidovej dynastie a vyjadroval túžbu, aby z tohto domu povstal potomok Dávidov. Micheáš nevidí veľké povzbudenie v panovníkoch z Dávidovho rodu, a preto poukazuje svojím zameraním sa na Betlehem, odkiaľ v jednoduchosti a skromnosti vyšiel Dávid. Takto okrem proroctva, ktoré poznáme, prorok Micheáš dodáva vieru všetkým, ktorí dúfajú, aby sa nebáli a verili, lebo Boh si aj z malého mestečka môže znovu vyvoliť niekoho ako Dávida, kto prinesie spásu. Ani my sa nemusíme báť: Boh pracuje v skrytosti aj dnes a hoci mocní ho nepočúvajú, on si vždy môže voliť ľudí, ktorí nie sú v centre diania a urobiť s nimi veľké veci.

Druhé čítanie: List Hebrejom 10,5-10

Mesiáš, ktorého vidí autor listu Hebrejom má svoju veľkosť nie preto, že pochádza z rodu Dávidovho, ale pre svoj postoj. Veľkosť Mesiáša nespočíva v jeho veľkých činoch alebo múdrych slovách, ale v jeho oddanom vzťahu k Bohu. Patriť Bohu je najviac. Od toho sa má odvíjať aj všetka činnosť kresťana. Osobitne toto upozornenie patrí kňazom a zasväteným služobníkom, ktorí majú svoje úlohy v Cirkvi. Prosme za nich, aby slúžili – na prvom mieste Bohu a až potom nám.

Evanjelium: Lukáš 1,39-45

Podnety

Lukáš vo svojom evanjeliu postupne predstavil dve ženy. Najprv Alžbetu a potom Máriu. Teraz píše o ich stretnutí sa. Jeden a ten istý Boh vstupoval do ich života a teraz sa stretávajú. Odohráva sa stretnutie dvoch žien, ale tajomne sa odohráva aj stretnutie dvoch detí, ktoré nosia pod srdcom. Alžbeta svedčí, že Máriine dieťa spôsobilo radosť jej dieťaťu. Tak to bude aj v ich dospelom živote. Ján Krstiteľ hovorí: Ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať." (Jn 3,29-30)         

Toto je Jánova radosť: mať účasť na Kristovom príchode, pripravovať ho a ustupovať. Ako veľmi nám chýba tento postoj. Mnohokrát chceme robiť s Ježišom veľké veci, naše veľké veci, ale nevieme sa z neho radovať a umenšovať sa.

Bol raz jeden vlk, ktorý býval blízko Betlehema a bol už celý nervózny, lebo pastieri stále strážili stáda a nedarilo sa mu nič ulúpiť. Jednej noci videl veľké svetlo približne tam, kde boli stáda a keď tam prišiel počul pastierov ako sa chystajú ísť do Betlehema, lebo sa tam narodilo dieťa. Veľmi sa tomu čudoval, že tam všetci idú. Pre jedno malé dieťa. Ale zo zvedavosti tam išiel. Potajme sledoval pastierov, ako odovzdali svoje dary a odišli. Muž a žena, ktorý boli okolo dieťaťa boli unavení a zaspali. Vlk prižmúril oči, vyceril zuby a priblížil sa k dieťaťu. Svojimi očami kruto pozeral na dieťa a vravel si: Bude to skutočne taká malá pochúťka. Dieťa otvorilo oči a pokojne sa pozeralo na vlka, ktorý už otváral čeľuste … V tom dieťa zdvihlo malú ručičku, ktorá bola ako malý kvietok a pohladila tvrdú vlčiu srsť. A dieťa povedalo nežným hlasom: Vlk, mám ťa rád. V temnej maštali Betlehema sa odohralo niečo neuveriteľné. Koža vlka sa roztrhla a spadla na zem ako staré šaty. Zrazu pred dieťaťom stál človek, Skutočný človek z mäsa a kostí. Padol na kolená pred dieťaťom a bozkal mu ruku a ticho sa modlil.

Potom človek, čo bol predtým vlkom, vyšiel z Betlehemskej maštale vzpriamený a plný radosti a všade ohlasoval: Narodilo sa božské dieťa, ktoré vám môže dať opravdivú slobodu. Mesiáš prišiel, on vás zmení.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo D’Avvento e Natale, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 68.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.