Vianočný list od Paľa Gracha

Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine. Zo srdca vám všetkým chcem popriať požehnaný čas oslavy a radosti z toho, že Boží Syn sa stal človekom a my máme ten dar vidieť ho.

Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa

Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa a pripomeňme si 20. výročie jeho odchodu na večnosť 20. decembra 2000.

Adventná pozvánka od Exallievov

Darujme úsmev 2020: Prioritou exallievov je tentokrát pomôcť núdznymi študentom

Drahí moji ASC!

Chýbate mi. Chýba mi pravidelné stretnutie, obnovy, spoločné slávenia eucharistie, prijatie Krista prichádzajúceho medzi nás v spoločenstve... A nevieme dokedy to potrvá.

Mal nás rád

Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa

« »

Najnovšie články


Články
Vianočný list od Paľa Gracha
Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine. Zo srdca vám všetkým chcem popriať požehnaný čas oslavy a radosti z toho, že Boží Syn sa stal človekom a my máme ten dar vidieť ho.
Články
Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa
Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa a pripomeňme si 20. výročie jeho odchodu na večnosť 20. decembra 2000.
Články
Adventná pozvánka od Exallievov
Darujme úsmev 2020: Prioritou exallievov je tentokrát pomôcť núdznymi študentom
Články
Drahí moji ASC!
Chýbate mi. Chýba mi pravidelné stretnutie, obnovy, spoločné slávenia eucharistie, prijatie Krista prichádzajúceho medzi nás v spoločenstve... A nevieme dokedy to potrvá.
Články
Mal nás rád
Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :