Stretnutie Provinciálnej rady ASC s ašpirantmi

Rodinkovo -- miesto prijatia pre rodiny sa v sobotu 13.04.2019 stalo miestom prijatia pre našich 33 ašpirantov.

Aj biskup je len človek, ba čo viac, mal by byť človekom

Článok je prevzatý z https://pavolsdb.webnode.sk/ s dovolením autora.

Stretnutie MR a PR v Poprade 16.-17.3.2019

Cez 150 saleziánov žijúcich vo svete v 29 strediskách Slovenska sa spoločne stretlo aj s delegátmi a delegátkami, aby sa naštartovali na 3 roky služby v miestnych radách.

Stretnutie tímu Mládež ASC

Počas minulého víkend sa 8.-9.3.2019 na chate v Polúvsí pri Žiline stretlo 9 spolupracovníkov z celého Slovenska. Spoločne sa spoznávali na workshope s legom a uvažovali o spôsoboch a aktivitách, čo možno robiť v rámci spolupracovníckej pastorácie mládeže.

Viera do vrecka - Zneužívanie

Vyvolávajú vo vás správy o sexuálnom zneužívaní rozhorčenie a hnev? Ako sa vysporiadať s touto náročnou témou a ako chrániť obete?

« »

Najnovšie články


Články
Stretnutie Provinciálnej rady ASC s ašpirantmi
Rodinkovo -- miesto prijatia pre rodiny sa v sobotu 13.04.2019 stalo miestom prijatia pre našich 33 ašpirantov.
Články
Aj biskup je len človek, ba čo viac, mal by byť človekom
Článok je prevzatý z https://pavolsdb.webnode.sk/ s dovolením autora.
Články
Stretnutie MR a PR v Poprade 16.-17.3.2019
Cez 150 saleziánov žijúcich vo svete v 29 strediskách Slovenska sa spoločne stretlo aj s delegátmi a delegátkami, aby sa naštartovali na 3 roky služby v miestnych radách.
Články
Stretnutie tímu Mládež ASC
Počas minulého víkend sa 8.-9.3.2019 na chate v Polúvsí pri Žiline stretlo 9 spolupracovníkov z celého Slovenska. Spoločne sa spoznávali na workshope s legom a uvažovali o spôsoboch a aktivitách, čo možno robiť v rámci spolupracovníckej pastorácie mládeže.
Články
Viera do vrecka - Zneužívanie
Vyvolávajú vo vás správy o sexuálnom zneužívaní rozhorčenie a hnev? Ako sa vysporiadať s touto náročnou témou a ako chrániť obete?
Myšlienka na nedeľu
V pôstna nedeľa rok C
Prvé čítanie je nádherným obrazom, ktorý povzbudzuje Boží ľud, aby hľadel vpred. Je pravda, že na jednej strane sa vo viere pozeráme stále do minulosti, tam sa totiž odohrala naša spása, ale na druhej strane naša viera by nebola kompletná, ak by sme sa nepozerali aj do prítomnosti a bezprostrednej budúcnosti.