DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.

Trojstrediskové regionálne stretnutie

Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .

Duchovné cvičenia ASC 2020

Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.

Vykročiť spoločne pre mladých a pre cirkev.

Práve ste si prečítali názov zamyslení pre ašpirantov do ASC. Minulý týždeň sme sa stretli v Dome mamy Margity na Drienici na duchovných cvičeniach.

Oznam od don Paľa Michalku

Doživotná profesia spolubrata Emmanuela Niyoyitungira.

« »

Najnovšie články


Články
DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU
Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Články
Trojstrediskové regionálne stretnutie
Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .
Články
Duchovné cvičenia ASC 2020
Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.
Články
Vykročiť spoločne pre mladých a pre cirkev.
Práve ste si prečítali názov zamyslení pre ašpirantov do ASC. Minulý týždeň sme sa stretli v Dome mamy Margity na Drienici na duchovných cvičeniach.
Články
Oznam od don Paľa Michalku
Doživotná profesia spolubrata Emmanuela Niyoyitungira.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :