Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online v slovenčine

Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online na týchto odkazoch:

Vianočný list od Paľa Gracha

Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine. Zo srdca vám všetkým chcem popriať požehnaný čas oslavy a radosti z toho, že Boží Syn sa stal človekom a my máme ten dar vidieť ho.

Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa

Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa a pripomeňme si 20. výročie jeho odchodu na večnosť 20. decembra 2000.

Adventná pozvánka od Exallievov

Darujme úsmev 2020: Prioritou exallievov je tentokrát pomôcť núdznymi študentom

Duchovné cvičenia ASC 2020

Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.

« »

Najnovšie články


Články
Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online v slovenčine
Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online na týchto odkazoch:
Články
Vianočný list od Paľa Gracha
Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine. Zo srdca vám všetkým chcem popriať požehnaný čas oslavy a radosti z toho, že Boží Syn sa stal človekom a my máme ten dar vidieť ho.
Články
Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa
Zaspomínajme si na otca Ivana Grófa a pripomeňme si 20. výročie jeho odchodu na večnosť 20. decembra 2000.
Články
Adventná pozvánka od Exallievov
Darujme úsmev 2020: Prioritou exallievov je tentokrát pomôcť núdznymi študentom
Články
Duchovné cvičenia ASC 2020
Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :