Animátori rodinných spoločenstiev v Prešove sa vzdelávali.

Jedným z hlavných apoštolátov Saleziánov spolupracovníkov v Prešove je animácia rodinných spoločenstiev.

Mimoriadne udalosti ...

...sa stali na duchovných cvičeniach na Drienici.

Putovanie blahoslavenej Alexandriny v stredisku ASC Trnava

Blahoslavená Alexandrina Mária da Costa je saleziánka spolupracovníčka z Balazaru v Portugalsku, stigmatizovaná mystička i veľká ctiteľka Panny Márie a Eucharistie.

ĎAKUJEME: Modlitby za Mariána Kolenčíka

Aktualizácia 19.9.2023: Maroš Kolenčík je už po poslednej operácii prevezený na "normálne" oddelenie.

Nová doba, nové výzvy, nové témy!

* Nové témy pre formáciu predašpirantov * Nové témy formačno-animačných stretiek 2023/24

« »

Najnovšie články


Články
Animátori rodinných spoločenstiev v Prešove sa vzdelávali.
Jedným z hlavných apoštolátov Saleziánov spolupracovníkov v Prešove je animácia rodinných spoločenstiev.
Články
Mimoriadne udalosti ...
...sa stali na duchovných cvičeniach na Drienici.
Články
Putovanie blahoslavenej Alexandriny v stredisku ASC Trnava
Blahoslavená Alexandrina Mária da Costa je saleziánka spolupracovníčka z Balazaru v Portugalsku, stigmatizovaná mystička i veľká ctiteľka Panny Márie a Eucharistie.
Články
ĎAKUJEME: Modlitby za Mariána Kolenčíka
Aktualizácia 19.9.2023: Maroš Kolenčík je už po poslednej operácii prevezený na "normálne" oddelenie.
Články
Nová doba, nové výzvy, nové témy!
* Nové témy pre formáciu predašpirantov * Nové témy formačno-animačných stretiek 2023/24
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :