Adventný pozdrav Paľka Gracha

Drahí spolupracovníci, vypočujte si posolstvo nášho delegáta Paľka Gracha k začiatku nového liturgického roka.

Späť za pápežom

O príprave návštevy pápeža Františka úprimne hovorí Barbora Okruhľanská ASC

Oslava sviatku bl. Alexandriny v Nitre

Saleziáni spolupracovníci v Nitre organizovali slávnosť Alessandriny da Costa

Nová generálna predstavená FMA

Taliansko - Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice kresťanov

« »

Najnovšie články


Články
Adventný pozdrav Paľka Gracha
Drahí spolupracovníci, vypočujte si posolstvo nášho delegáta Paľka Gracha k začiatku nového liturgického roka.
Články
Späť za pápežom
O príprave návštevy pápeža Františka úprimne hovorí Barbora Okruhľanská ASC
Články
Oslava sviatku bl. Alexandriny v Nitre
Saleziáni spolupracovníci v Nitre organizovali slávnosť Alessandriny da Costa
Články
Nová generálna predstavená FMA
Taliansko - Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice kresťanov
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :