Boli sme na novom kurze pre ASC

ASAP -- AKO SPREVÁDZAŤ A POMÁHAŤ je pútavý názov vzdelávacieho kurzu pre tých saleziánov spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli zdokonaliť v službe rodinám, predovšetkým snúbencom a manželom v prvých rokoch manželstva.

Homília don Vladka Feketeho z PK ASC v Žiline

Táto homília odznela na PK ASC v Žiline 19. 6. 2021

Modlitbový pochod 2021

Saleziáni don Bosca, Luník IX Košice, Ťa pozývajú na 20. ročník Modlitbového pochodu zo stredu Slovenská do stredu Európy.

Nová PR ASC

V sobotu 19. 6. 2021 sa uskutočnil odložený Kongres PR ASC

Poď aj Ty budovať Božie kráľovstvo.

Pozývam Vás všetkých na spoluprácu pri šírení Božieho kráľovstva.

« »

Najnovšie články


Články
Boli sme na novom kurze pre ASC
ASAP -- AKO SPREVÁDZAŤ A POMÁHAŤ je pútavý názov vzdelávacieho kurzu pre tých saleziánov spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli zdokonaliť v službe rodinám, predovšetkým snúbencom a manželom v prvých rokoch manželstva.
Články
Homília don Vladka Feketeho z PK ASC v Žiline
Táto homília odznela na PK ASC v Žiline 19. 6. 2021
Články
Modlitbový pochod 2021
Saleziáni don Bosca, Luník IX Košice, Ťa pozývajú na 20. ročník Modlitbového pochodu zo stredu Slovenská do stredu Európy.
Články
Nová PR ASC
V sobotu 19. 6. 2021 sa uskutočnil odložený Kongres PR ASC
Články
Poď aj Ty budovať Božie kráľovstvo.
Pozývam Vás všetkých na spoluprácu pri šírení Božieho kráľovstva.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :