Členovia Provinciálnej rady 2024 - 2027

Členovia Provinciálnej rady 2024 - 2027

1.   František Goboňa - provinciálny koordinátor koordinator.prasc@gmail.com

2.   Zuzana Rákošová - sekretár sekretar.prasc@gmail.com

3.   Don Pavol Grach - provinciálny delegát SDB delegat.prasc@gmail.com

4.   Sr. Dagmar Kraľová - provinciálna delegátka FMA delegatka.prasc@gmail.com

5.    Mária Podolská - radca pre formáciu formacia.prasc@gmail.com

6.    Dominik Mak - radca pre formáciu formacia.prasc@gmail.com

7.    Richard Ondrišík - radca pre pastoráciu mládeže rodiny.prasc@gmail.com

8.    Marek Šintal - správca majetku ekonom.prasc@gmail.com

9.    Martina Chvostálová - radca pre pastoráciu mládeže, zástupca koordinátora mladez.prasc@gmail.com

10.  Róbert Lukáč - radca pre pastoráciu mládeže mladez.prasc@gmail.com

11.  Lucia Fojtíková - radca pre úsek saleziánskej rodiny  interne.prasc@gmail.com

12.  Štefan Orkuty - radca pre média media.prasc@gmail.com