Členovia

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2021 -- 2024

1.   Peter Kvas - provinciálny koordinátor koordinator.prasc@gmail.com

2.   Katarína Pisarčíková - radca pre formáciu formacia.prasc@gmail.com

3.   Stanislav Mihalovič - sekretár sekretar.prasc@gmail.com

4.   Don Pavol Grach - provinciálny delegát SDB delegat.prasc@gmail.com

5.   Sr. Dagmar Kralová - provinciálna delegátka FMA delegatka.prasc@gmail.com

6.   Ján Bačišin - radca pre formáciu formacia.prasc@gmail.com

7.   Andrej Havlík - správca majetku ekonom.prasc@gmail.com

8.   Martina Chvostálová - zástupca koordinátora, radca pre pastoráciu rodín rodiny.prasc@gmail.com

9.   Peter Harčár - radca pre mládež mladez.prasc@gmail.com

10. Peter Kertys - radca pre mládež mladez.prasc@gmail.com

11. Marka Falisová - radca pre úsek saleziánskej rodiny  interne.prasc@gmail.com

12. Štefan Orkuty - radca pre média media.prasc@gmail.com