Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2021 -- 2024

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2021 -- 2024

1.   Peter Kvas - provinciálny koordinátor

2.   Katarína Pisarčíková - radca pre formáciu

3.   Stanislav Mihalovič - sekretár

4.   Don Pavol Grach - provinciálny delegát SDB

5.   Sr. Dagmar Kralová - provinciálna delegátka FMA

6.   Ján Bačišin - radca pre formáciu

7.   Andrej Havlík - správca majetku

8.   Martina Chvostálová - zástupca koordinátora, radca pre pastoráciu rodín

9.   Peter Harčár - radca pre mládež

10. Peter Kertys - radca pre mládež

11. Marka Falisová - radca pre úsek saleziánskej rodiny

12. Štefan Orkuty - radca pre média