Provinciálna rada z rokov 2006 -- 2009

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2006 -- 2009:

1. Peter Krajčovič -- provinciálny koordinátor

2. Vladimír Slavkovský --  radca pre média

3. Darina Čierniková -- sekretár, radca pre pastoráciu mládeže

4. Don Jozef Krušac -- provinciálny delegát SDB

5.  Sr. Eva Pullmannová -- provinciálna delegátka FMA

6. Zuzana Havlíková -- radca pre formáciu

7. Darina Jakubíková -- radca pre ekonomiku

8. Don Peter Hrabovecký -- radca pre pastoráciu mládeže

9. Margita Šuleková -- radca pre pastoráciu rodín

10. Don Jozef Gibala -- radca pre cirkevné otázky

11. Anton Pipka -- radca pre úsek saleziánskej rodiny

12. Rafael Ambros -- radca pre formáciu

13. Dominik Mak -- sekretár