Provinciálna rada z rokov 2009 -- 2012

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2009 -- 2012:

1. Anton Horváth -- proviciálny koordinátor

2. Vladimír Slavkovský -- zástupca koordinátora, radca pre média

3. Jana Brišová -- sekretár

4. Don Pavol Michalka -- provinciálny delegát SDB

5.  Sr. Eva Pullmannová -- provinciálna delegátka FMA

6. Zuzana Havlíková -- radca pre formáciu

7. Ľubica Májeková -- radca pre ekonomiku

8. Mária Válavíková -- radca pre pastoráciu mládeže

9. František Goboňa -- radca pre pastoráciu rodín

10. Jozef Pikna ml.  -- radca pre pastoráciu mládeže

11. Jozef Kolarčík -- radca pre úsek saleziánskej rodiny

12. Peter Krajčovič -- radca pre formáciu