2%. 3 % z dane

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3% z dane:

Postup krokov na darovanie 2%,3%

Vyhlásenie za rok 2021

Potvrdenie o zaplateni DzP za rok 2021

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

VZOR_Vyhlásenie o poukázaní 2%,3%