2 - 3 % z dane

  • Keďže Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku sa nezaregistrovalo do zoznamu prijímateľov 2% dane za rok 2022 (poukazovaných v roku 2023), provinciálna rada ASC odporúča poukázať 2% zo svojich daní na podporu diela saleziánov spolupracovníkov Family Garden
  • Tlačivá s hlavičkou Family Garden aj všetky inštrukcie pre FO, živnostníkov, či PO nájdete na uvedenom odkaze centra Family Garden.