2 - 3 % z dane

  • Keďže Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku sa nezaregistrovalo do zoznamu prijímateľov 2% dane za rok 2023 (poukazovaných v roku 2024), provinciálna rada ASC odporúča poukázať 2% zo svojich daní na podporu jednotlivých stredísk Domky a iných hnutí saleziánskej rodiny.