Kontakty

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 00681393
DIČ: 2021633977

bankové spojenie: 4040049405/3100 Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK43 3100 0000 0040 4004 9405 
 

Koordinátor združenia: Peter Kvas
e-mail: koordinator.prasc@gmail.com

Sekretár združenia: Stanislav Mihalovič
e-mail: sekretar.prasc@gmail.com

Ekonóm združenia: Katarína Albertyová
e-mail: ekonom.prasc@gmail.com

provinciálny sekretariát: 
e-mail: sekretariat.asc@gmail.com

pracovná doba: 8:00-12:00

WebMaster stránok

e-mail: webmaster@ascslovakia.sk