Kontakty

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 00681393
DIČ: 2021633977

bankové spojenie: 4040049405/3100 Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK43 3100 0000 0040 4004 9405 

Koordinátor združenia: Peter Kvas
e-mail: koordinator.prasc@gmail.com

Sekretár združenia: Stanislav Mihalovič
e-mail: sekretar.prasc@gmail.com

Ekonóm združenia: Andrej Havlík
e-mail: ekonom.prasc@gmail.com

provinciálny sekretariát:
e-mail: sekretariat.asc@gmail.com
mobil: 0911 020 891

WebMaster stránok
e-mail: webmaster@ascslovakia.sk