Príhovory hlavného predstaveného

Príhovory hlavného predstaveného: 

2019

06. Tam, kde vyliata krv rodí život

05. Vietor ešte veje

04. Blahoslavenstvá saleziánskej rodiny

03 Učme sa pozerať Božími očami

02. Za 125 dolárov naviac

01. Pestrofarebná tvár dona Bosca dnes