Príhovory hlavného predstaveného

Príhovory hlavného predstaveného: 

.:. 2023 .:.

11. Spomienka na budúcnosť

10. Chcem naďalej slúžiť druhým

09. Synovia a dcéry v rodine

07. + 08. Toto je láska

06. Zlaté srdce výchovy

05. Mária Pomocnica v meste večného tepla

04. Boh dal don Boscovi veľké srdce

03. Pochopil som, čo zažíval don Bosco

02. Smädu po Bohu je omnoho viac, než by sme si mysleli

01. Mojou veľkou láskou je Kristus

 


.:. 2022 .:.

12. Sila tohto bezmocného dieťaťa poráža všetky mocnosti sveta

11. Mestečko blahoslavenstiev

07. Cunami nádeje

06. Volám sa Sean Cayd

05. Svätý dobrý samaritán SDB

04. Medzi bolesťou a nádejou

03. Don Bosco by urobil to isté

02. Veľký dar Františka Saleského

01. Na pleciach obrov
 


.:. 2021 .:.

12. Nechajme sa prekvapiť Božím úsmevom

11. Tu s vami sa cítim dobre

10. Po cunami

9. Až po darovanie života

7. - 8. Omnoho viac ako vŕšky Monferrata

6. List jedného vďačného srdca

5. Celá krásna si Mária

4. Skutočné zmŕtvychstanie

3. Ľudské srdce schopné mimoriadnych činov

2. Pane, daj, aby som nikdy neprestal žasnúť

1. Don Bosco, génius, ktorý rozdával mladým šťastie
 


.:. 2020 .:.

12. V sile nádeje

11. Don Bosco, Boží muž, ktorý stále prosil o pomoc všetkých

10. Z Valdocca do celého sveta

9. Mladí proroci bez strachu

7. - 8. SNÍVAJTE A POMOŽTE SNÍVAŤ

6. Čo by sme robili bez mladých

5. Najväčšia zo všetkého je láska

4. Ako balzam a ako oheň

3. Politika Otčenáša

2. Sila lásky

1. Štyria chlapci a jeden sen
 


.:. 2019 .:.

12.  Boh sa rodí v Agartale, apoštolský list 

11. Misionársky sen pokračuje

10. Tanec bronzových detí

09 Ježiš a ukrižovaní tohto sveta

07-08 3 štóly, 3 nádherné príbehy a jedno srdce, ktoré nezabúda

06. Tam, kde vyliata krv rodí život

05. Vietor ešte veje

04. Blahoslavenstvá saleziánskej rodiny

03 Učme sa pozerať Božími očami

02. Za 125 dolárov naviac

01. Pestrofarebná tvár dona Bosca dnes
 


.:. 2018 .:.

Príhovory 2018 -- všetky

 


2017

Príhovory 2017 -- všetky

 


2016

Príhovory 2016 -- všetky

 


2015

Príhovory 2015 -- všetky

 


2014

Príhovory 2014 -- všetky

 


2013

Príhovory 2013 -- všetky

 


2012

Príhovory 2012 -- všetky

 


2011

Príhovory 2011 -- všetky

Príhovor don Chaveza na Drienici

 


2010

Príhovory 2010 -- všetky

 


2009

Príhovory 2009 -- všetky

 


2008

Príhovory 2008 -- všetky

 


2007

Príhovory 2007 -- všetky

 


2006

Príhovory 2006 -- všetky

 


2004

Príhovory 2004 -- všetky

 


2003

Príhovory 2003 -- všetky

 


2002

Príhovory 2002 -- všetky