Príhovory hlavného predstaveného

Príhovory hlavného predstaveného: 

2021

9. Až po darovanie života

7. - 8. Omnoho viac ako vŕšky Monferrata

6. List jedného vďačného srdca

5. Celá krásna si Mária

4. Skutočné zmŕtvychstanie

3. Ludské srdce schopné mimoriadnych činov

2. Pane, daj, aby som nikdy neprestal žasnúť

1. Don Bosco, génius, ktorý rozdával mladým šťastie

2020

12. V sile nádeje

11. Don Bosco, Boží muž, ktorý stále prosil o pomoc všetkých

10. Z Valdocca do celého sveta

9. Mladí proroci bez strachu

7. - 8. SNÍVAJTE A POMOŽTE SNÍVAŤ

6. Čo by sme robili bez mladých

5. Najväčšia zo všetkého je láska

4. Ako balzam a ako oheň

3. Politika Otčenáša

2. Sila lásky

1. Štyria chlapci a jeden sen

2019

12.  Boh sa rodí v Agartale, apoštolský list 

11. Misionársky sen pokračuje

10. Tanec bronzových detí

09 Ježiš a ukrižovaní tohto sveta

07-08 3 štóly, 3 nádherné príbehy a jedno srdce, ktoré nezabúda

06. Tam, kde vyliata krv rodí život

05. Vietor ešte veje

04. Blahoslavenstvá saleziánskej rodiny

03 Učme sa pozerať Božími očami

02. Za 125 dolárov naviac

01. Pestrofarebná tvár dona Bosca dnes

2018

Príhovory 2018 -- všetky

2017

Príhovory 2017 -- všetky

2016

Príhovory 2016 -- všetky

2015

Príhovory 2015 -- všetky

2014

Príhovory 2014 -- všetky

2013

Príhovory 2013 -- všetky

2012

Príhovory 2012 -- všetky

2011

Príhovory 2011 -- všetky

Príhovor don Chaveza na Drienici

2010

Príhovory 2010 -- všetky

2009

Príhovory 2009 -- všetky

2008

Príhovory 2008 -- všetky

2007

Príhovory 2007 -- všetky

2006

Príhovory 2006 -- všetky

2004

Príhovory 2004 -- všetky

2003

Príhovory 2003 -- všetky

2002

Príhovory 2002 -- všetky