Voľby

Dokumenty k volbám do MR a PR ASC:

1. Hlasovací lístok _1. kolo

2. Hlasovací lístok _2. kolo

3. Hlasovací lístok _3. kolo

4. Hlasovací lístok_koordinátor

5. Pravidlá volieb do MR_27.11.2015

6. Prezenčná listina

7. ZÁPISNICA_formulár