Zosnulí saleziáni spolupracovníci

11. novembra 2018 sa v areáli Domu mamy Margity posvätením kríža otvoril symbolický cintorín na pamiatku zosnulých saleziánov spolupracovníkov. Ich mená s dátami sú uvedené na kovových tabuľkách.  Aj takto naši drahí zosnulí bratia a sestry zostávajú v našej pamäti a okrem spomienky na CDS sa za nich môžeme zvlášť intenzívne modliť počas duchovných cvičení či iných pobytoch na Drienici.

Zoznam zosnulých členov Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku:

Zoznam zosnulých členov

← Na obrázku je symbolický cintorín saleziánov spolupracovníkov pri Dome mamy Margity na Drienici.


"Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma, iba mení."