Provinciálna rada z rokov 2000 -- 2003

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2000 -- 2003:

1. Rafael Ambróz -- provinciálny koordinátor

2. Viliam Šinaľ --  radca pre média

3. Marta Strončeková -- sekretár, radca pre pastoráciu mladých

4. Don Jozef Krušac -- provinciálny delegát SDB

5. Vladimír Barok -- radca pre organizáciu duchovných cvičení

6. Peter Hajzok -- radca pre ekonomiku

7. Pavol Kotula -- radca pre "mimoriadne situácie"

8. Magda Tomaštíková -- radca pre pastoráciu rodín

9. Don Tibor Janúch -- radca pre formáciu

10. Don Pavol Grach-- radca pre formáciu

11. Stanislav Veselský  ml. -- radca pre apoštolské modlitbové iniciatívy