Vstup do Združenia saleziánov spolupracovníkov

Dokumenty pre vstup do ASC:

1. Evidenčný list

2. Postup skladania priísľubov

3. Žiadosť o vstup do združenia ASC Slovensko

4. Súhlas so spracovaním OU

5. Súhlas so spracovanim OU predašpiranti, ašpiranti