Počiatočná formácia

Aśpiranti -- vypracované témy:                                                          Predašpiranti:

1. A1_Výzva výchovy dnes                                                                    1. Metodika na formáciu PA

2. A2_Preventívny systém                                                                     2. Témy na formaciu PA

3. A3_Preventívny systém_Láskavosť

4. A4_Preventívny systém_Rozum

5. A5_Preventívny systém_Náboženstvo

6. A6_Výchovné prostredie

7. A7_Pramene saleziánskeho ducha

8. A8_Apoštolská láska

9. A9_Zmysel pre Božie otcovstvo

10. A10_Duchovnosť činnosti

11. A11_Štýl činnosti a vzťahov

12. A12_Štýl modlitby

13. Cesta do rodiny ASC

14. Program formácie ašpirantov

15.Témy na formáciu A