Počiatočná formácia

Manuál počiatočnej formácie

 

Predašpiranti:                                                              Ašpiranti:

• Metodika pre formáciu predašpirantov                1. Výzva výchovy dnes

1. Dôstojnosť ľudskej osoby                                     2. Preventívny systém

2. Božie slovo v Písme                                               3. Preventívny systém - Láskavosť

3. Krst                                                                           4. Preventívny systém - Rozum

4. Birmovanie                                                              5. Preventívny systém - Náboženstvo

5. Eucharistia                                                              6. Výchovné prostredie

6. Cirkev                                                                       7. Pramene saleziánskeho ducha

7. Spoveď                                                                     8. Apoštolská láska

8. Laik v Cirkvi                                                             9. Zmysel pre Božie otcovstvo

9. Laik vo svete                                                         10. Duchovnosť činnosti

10. Saleziánska charizma v Cirkvi                         11. Štýl činnosti a vzťahov

                                                                                     12. Štýl modlitby

 

Staršie formačné témy:

1. Metodika na formáciu predašpirantov (do 2022)

2. Témy na formáciu predašpirantov (do 2022)