Provinciálna rada z rokov 2015 -- 2018

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2015 -- 2018

1. Julián Tomaštík -- proviciálny koordinátor

2. Ruženka Maková -- zástupca koordinátora, radca pre formáciu

3. Ivana Pospíšilová -- sekretár

4. Don Pavol Grach -- provinciálny delegát SDB ( do 7/2017 don Ján Martiška )

5.  Sr. Helena Gúberová -- provinciálna delegátka FMA

6. Monika Kotulová -- radca pre formáciu

7. Katarína Albertyová -- radca pre ekonomiku

8. Mária Kropiľáková -- radca pre pastoráciu mládeže ( od 12/ 2016 )

9. Ján Marek -- radca pre pastoráciu rodín

10. Iveta Slavkovská -- radca pre pastoráciu rodín

11. Miloš Kráľovič -- radca pre úsek saleziánskej rodiny

12. Peter Soroka -- radca pre média

13. Michal Krupa -- radca pre mládež ( do 11/ 2016 )