Flashky


AudioDivina - podcast so Slovom, ktoré neomrzí počúvať

Projekt Audiodivina je podcast so Slovom, ktoré neomrzí počúvať. Saleziánky ho tvoria už druhý rok a práve teraz ho obohatili väčším zapojením mladých. Audiodivina je dielom tímu projektu Emauzy.

 

Celý podcast obsahuje úvod k aktuálnej nedeli v danom liturgickom období a roku. Nasleduje modlitba k Duchu Svätému, evanjelium z príslušnej nedele, komentár s exegetickým výkladom od sestry Dagmar Kráľovej. Podcast uzatvára po výzve na opätovné počúvanie Slova to isté evanjelium ako na začiatku.

 

Práve do čítaní evanjelií sú zapojení mladí z celého Slovenska. „Do tohto projektu som sa zapojil pretože si myslím, že čítanie a propagácia svätého písma prostredníctvom moderných podcastových platforiem vie zachytiť aj pozornosť mladého človeka. Okrem toho sestry dávajú ponuky, ktoré sa neodmietajú,“ rozpráva Daniel, jeden z mladých čítajúcich Božie Slovo v podcaste Audiodivina.

 

„Rozhodli sme sa začať projekt Audiodivina, aby Božie slovo, predovšetkým nedeľné texty a ich komentár, mohli, najmä mladí, nielen čítať, ale mali možnosť ich aj počúvať. A to možno aj cestou alebo pri manuálnej práci. Zámerom tiež bolo do čítania zapojiť mladých,“ vyjadrila sa sestra Monika Golianová, hlavná koordinátorka projektu. Nový diel podcastu Audiodivina je zverejnený vždy v utorok podvečer.

 

Okrem klasických platforiem na počúvanie podcastov môžete Audiodivina počuť aj vo vysielaní Rádia Mária Slovensko. Komentár si môžete tiež prečítať a to na našom portáli saleziánky.sk vždy v sobotu podvečer alebo nasledujúce dni.