Provinciálna rada z rokov 2003 -- 2006

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2003 -- 2006:

1. Viliam Šinaľ -- provinciálny koordinátor

2. Viliam Beňo --  radca pre média

3. Magdaléna Tomaštíková -- sekretár

4. Don Jozef Krušac -- provinciálny delegát SDB

5.  Sr. Eva Pullmannová -- provinciálna delegátka FMA

6. Katarína Sendeková -- radca pre formáciu

7. Darina Jakubíková -- radca pre ekonomiku

8. Darina Čierniková -- radca pre pastoráciu mládeže

9. Margita Šuleková -- radca pre pastoráciu rodín

10. Don Jozef Gibala -- radca pre formáciu

11. Anton Pipka -- radca pre formáciu

12. Don Rudolf Lednický -- radca pre formáciu

13. Stanislav Veselský -- radca pre apoštolské modlitbové iniciatívy