Voľby do PR

Pravidlá volieb do Provinciálnej rady

Mapa stredísk pre voľby do PR 2021

• Skrátené pravidlá volieb do PR 2021

• Dôvodová správa - zmena pravidiel 

Šablóna primárne voľby v strediskách

Súhlas zvoleného člena PR