Voľby do PR

Pravidlá volieb do PR 2021

Mapa stredísk pre voľby do PR 2021

Dôvodová správa - zmena pravidiel 

Skrátené pravidlá volieb do PR 2021

Súhlas zvoleného člena PR

Šablóna primárne voľby v strediskách