Provinciálna rada z rokov 2018 -- 2021

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2018 -- 2021

1. Peter Kvas -- provinciálny koordinátor ( koordinator.prasc [at] gmail.com )

2. Katarína Pisarčíková --  radca pre formáciu ( formacia.prasc [at] gmail.com )

3. Stanislav Mihalovič -- sekretár ( sekretar.prasc [at] gmail.com )

4. Don Pavol Grach -- provinciálny delegát SDB  ( delegat.prasc [at] gmail.com )

5. Sr. Helena Gúberová -- provinciálna delegátka FMA ( delegatka.prasc [at] gmail.com )

6. Monika Kotulová -- radca pre formáciu ( formacia.prasc [at] gmail.com )

7. Katarína Albertyová -- správca majetku ( ekonom.prasc [at] gmail.com )

8. Mária Kropiľáková -- radca pre pastoráciu rodín ( rodiny.prasc [at] gmail.com )

9.  Andrej Havlík -- radca pre pastoráciu rodín ( rodiny.prasc [at] gmail.com )

10. Peter Kertys -- radca pre mládež ( mladez.prasc [at] gmail.com )

11. Mária Čelková -- radca pre úsek saleziánskej rodiny ( interne.prasc [at] gmail.com )

12. Peter Soroka -- zástupca koordinátora, radca pre média ( media.prasc [at] gmail.com )