Provinciálna rada z rokov 2012 -- 2015

Členovia Provinciálnej rady v rokoch 2012 -- 2015:

1. Anton Horváth -- proviciálny koordinátor

2. Julián Tomaštík -- zástupca koordinátora, radca pre formáciu

3. Jana Brišová -- sekretár

4. Don Pavol Michalka -- provinciálny delegát SDB

5.  Sr. Eva Pullmannová -- provinciálna delegátka FMA

6. Ruženka Maková -- radca pre formáciu

7. Ľubica Májeková -- radca pre ekonomiku

8. Richard Ondrišík -- radca pre pastoráciu mládeže

9. František Goboňa -- radca pre pastoráciu rodín

10. Iveta Slavkovská -- radca pre pastoráciu rodín

11. Jozef Kolarčík -- radca pre úsek saleziánskej rodiny

12. František Barnáš -- radca pre média