Formačno-animačné témy

Formačno-animačné témy na rok 2024

   Jún - Formácia a život kresťanov. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha -  Word  -  PDF

   Máj - Formácia a život kresťanov. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo sa budú volať Božími synmi  Word  -  PDF

   Apríl - Formácia a život kresťanov. Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivostiWord  -  PDF

   Marec - Formácia a život kresťanov. Blahoslavení plačúci, blahoslavení milosrdní Word  -  PDF

   Február - Formácia a život kresťanov. Blahoslavení chudobní -  Word  -  PDF

   Január - Ježišova tvár, ktorá sa ohlasuje: Cirkev Ježišova tvár, ktorá má naše svedectvo: život Word  -  PDF

 

 


Formačno-animačné témy na rok 2023

   December - Tvár Ježiša z Nazareta a tvár Ježiša vzkrieseného a osláveného -  Word  -  PDF

   November - Byť človekom podľa obrazu Ježiša -  Word  -  PDF

   Október - Kresťanská a ľudská formácia  -  Word  -  PDF

   September - Formácia, výchova a život kresťana  -  Word  -  PDF

 

 Úvod k formačným témam na obdobie 09/2023 - 06/2024  -  Word  -  PDF

 

   Jún - Kritické myslenie  -  Word  -  PDF

   Máj - Komunikovať vždy s úctou a láskou  -  Word  -  PDF

   Apríl - Otvorenosť novým veciam  -  Word  -  PDF

   Marec - O duchovných cvičeniach  -  Word  -  PDF

      - príloha: Štruktúra duchovných cvičení ASC - štandardné & v úplnom silenciu  -  Word  -  PDF

   Február - Schopnosť spolupracovať - Word  -  PDF

   Január - Presnosť -  Word  -  PDF

 


Formačno-animačné témy na rok 2022

FA téma December - Zodpovednosť

FA téma November - Učenlivosť

FA téma Október - Storočnica saleziánskej charizmy na Slovensku

FA téma September - Tvorivosť a podnikavosť

FA téma Jún - záverečná časť PAŽ

FA téma Máj

FA téma Apríl

FA téma Marec

FA téma Február

FA téma Január (text)  Prezentácia

 


Formačno-animačné témy na rok 2021

FA téma December → Heslo na rok 2022

FA téma November

FA téma Október

FA téma September

FA téma Jún (text),  prezentácia

FA téma Máj

FA téma Apríl

FA téma Marec

FA téma Február

FA téma Január

 


Formačno-animačné témy na rok 2020

FA téma December

FA téma November

FA téma Október

FA téma September

FA téma Jún

FA téma Máj

FA téma Apríl

FA téma Marec

FA téma Február

 


Formačno-animačné témy na rok 2019

FA téma December, január 2020 - Heslo 2020

FA téma November

FA téma Október

FA téma September

FA téma Jún

FA téma Máj

FA téma Apríl

FA téma Marec

FA téma Február

FA téma Január

 


Formačno-animačné témy na rok 2018

FA apríl 2018

FA máj 2018

FA jún 2018

FA september 2018

FA október 2018

FA november 2018