Alexandrina da Costa

Alexandrina da CostaAlexandrina bola portugalská mystička, saleziánka spolupracovníčka z Balazaru. Narodila sa 30. marca 1904 a zomrela 13. októbra 1955.

1918 - ako 14 ročná unikla znásilneniu vyskočením z okna vo výške 4m, pričom si zranila chrbticu a neskôr ochrnula
1924 - ostáva 31 rokov ležať na lôžku
1934 - prestala jesť a začala žiť len z Eucharistie
1944 - pripája sa k ASC a obetuje utrpenie pre spásu duší a posvätenie mládeže
 
25.4.2004 bola vyhlásená za blahoslavenú