Pravidelné termíny ASC Slovensko

Pre rýchlu orientáciu v ročných opakujúcich sa podujatiach, termínoch a aktivitáych ponúkame prehľadnú tabuľku:

• Pravidelné termíny ASC.pdf - vo formáte na tlač (veľkosť A5)

• Pravidelné termíny ASC.xlsx - vo formáte programu Excel na prípadnú úpravu a online použitie