DC dotazník

ONLINE hodnotenie DC (klikni)

 

DC 2021

1. Múdrosť DEF

2. Rozum DEF

3. Rada DEF

4. Sila DEF

5. Vedomosť DEF

6. Nábožnosť DEF

7. Dar bázne Božej DEF

H1 O Duchu a daroch  DEF

H2 O trojitej náprave stvorenstva... 

H3 O Duchu Sv. a jeho daroch

H5 Bázeň božia sv. Hilára DEF

RM 1 Múdrosť a rozumnosť

RM 2 Rada a sila

RM 3 Vedomosť a nábožnosť

RM 4 Bázeň Božia

Spev sv. Františka 

Z Daru múdrosti kard. T. Špidlíka

ZO Bez Ducha Svätého

link na video TU

DC 2020

DC 2020 texty komplet