Články


Očkovať? Ako sa múdro rozhodnúť v chaose informácií a strachu?

Téma očkovania sa dnes na nás valí zo všetkých strán a množstvo protichodných informácií neraz vyvoláva chaos až znechutenie. Ako odlíšiť pravdu od mýtov a hoaxov? Ako prekonať strach? Júnová brožúrka s názvom Očkovať? (edícia Viera do vrecka) z dielne Vydavateľstva DON BOSCO ponúka dôležité fakty a súvislosti, ktoré vám môžu pomôcť nájsť potrebné odpovede. Autormi brožúrky sú Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. a ThLic. Ján Viglaš.

V brožúrke Očkovať? sa postupne zoznámite s históriou a pôvodom infekčných ochorení, zistíte, ako funguje náš imunitný systém, a spoznáte princíp očkovania aj vakcíny proti ochoreniu covid-19. V záverečnej časti sa venuje etickým otázkam a námietkam, ktoré sa týkajú očkovania.

Viac o júnovej brožúrke nájdete tu: https://www.donbosco.sk/tovar/13439-ockovat(aj ako e-kniha).

„Vírusy dokážu mutovať a unikať imunitnému systému. V praxi to znamená, že vďaka mutácii sa vírus stáva pre protilátky, ktoré sme si pri prvej infekcii vytvorili, neviditeľný, takže môže opäť infikovať naše bunky a šíriť sa v našom organizme. Obyčajne platí, že DNA vírusy sú stabilnejšie a získaná imunita po infikovaní takýmito vírusmi nám postačuje aj na niekoľko rokov,“hovorí Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. „Mutácia vírusov je veľmi zložitá záležitosť, ktorá vyžaduje ustavičnú prácu virológov, molekulárnych biológov, lekárov a iných odborníkov na odhaľovaní nových kmeňov vírusov,“ dodáva.

Žiaden rozumný človek nebude hazardovať s nebezpečenstvom, ktoré môže reálne ohroziť jeho život. Biblia obsahuje množstvo výrokov a príkladov, ktoré pranierujú pýchu, nerozumnosť, riskovanie, ako aj pokúšanie Boha, a na druhej strane chvália múdrosť, rozumnosť, prezieravosť a rozvážnosť. Odmietanie očkovania proti nebezpečným chorobám môže byť práve takýmto pokúšaním a hazardovaním so svojím zdravím alebo zdravím svojich blízkych,“ objasňuje ThLic. Ján Viglaš.

Z brožúrky:

Očkovanie na našom území. Je dobré pripomenúť, že hoci očkovanie zachraňovalo ľuďom zdravie a život, v každej dobe existovali odporcovia očkovania. Napriek tomu, že panovníci, lekári, duchovenstvo a učitelia robili veľkú osvetu o očkovaní, ľudia sa neraz búrili v presvedčení, že panovníci sa ich chcú zbaviť, že ich chcú otráviť alebo zabiť. Našli sa aj takí, ktorí verili, že ak budú vakcinovaní kravskými kiahňami, narastú im rohy, vemená a kopytá. Dnes takýmto informáciám moderne hovoríme hoax. A dejiny sa opakujú… Na našom území sa začalo očkovať ešte za Rakúsko--Uhorska. Gróf Leopold Andráši (1767 – 1824) nechal lekára Juraja Marikovského, aby v Betliari zaočkoval kravskými kiahňami všetkých jeho poddaných proti ochoreniu pravých kiahní. Michal Schönbauer (1776 – 1860), rodinný lekár grófa Balassu, zaočkoval v roku 1801 v dnešnom Malinove pri Bratislave 6 detí proti pravým kiahňam. Ďalším priekopníkom očkovania bol Pavol Kolbany (1758 – 1816). Prvé hromadné a verejné očkovanie proti kiahňam Jennerovou metódou (kravskou matériou) vykonal prešporský (bratislavský) lekár Teofil Zachariáš Huszty (1754 – 1806), ktorý v období od 18. Júla do 5. augusta 1801 zaočkoval 63 detí.

O autoroch

Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. pracuje viac než 30 rokov v oblasti virológie, imunológie a molekulárnej biológie. V súčasnosti svoju bohatú skúsenosť ponúka študentom na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naďalej sa venuje výskumnej práci v Biomedicínskom centre SAV na Virologickom ústave. Bola hlavnou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré získala od Royal Society, Wellcome trust, Európskeho sociálneho fondu (ESF), Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA). V roku 2006 získala cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií Chrípka – celosvetový problém.

ThLic. Ján Viglaš je kňaz Banskobystrickej diecézy. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, v St. Patrick’s College v írskom Maynoothe a na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Prednáša morálnu teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského– v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. V rokoch 2010 až 2019 bol rektorom Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Je stálym spolupracovníkom Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Viac informácií o edícii Viera do vrecka a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na stránke www.donbosco.sk.

Peter Novák