Stretnutie PR s ašpirantmi 2021

V plánovanom termíne 17.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie provinciálnej rady s ašpirantmi.

Veľká noc 2021

Veľkonočný pozdrav od PR

Aj online Nás vedie nádej ...

Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale "Vedie nás nádej ... "

Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.

Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.

« »

Najnovšie články


Články
Stretnutie PR s ašpirantmi 2021
V plánovanom termíne 17.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie provinciálnej rady s ašpirantmi.
Články
Veľká noc 2021
Veľkonočný pozdrav od PR
Články
Aj online Nás vedie nádej ...
Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale "Vedie nás nádej ... "
Články
Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.
Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :