Flashky


Delegát pre saleziánsku rodinu

Chcem sa s vami jednoducho podeliť o to, čo čítam, čo som preložil a tiež aj o to, čo si myslím. 
• Kresťanom  nech to osvieti rozum, poteší srdce a upevní vieru. 
• A tým, ktorí tento dar nemajú, nech to pomôže porozumieť, že kresťanstvo určite nie sú naivné a neužitočné bájky.
 
                 →  Všetko nájdete na stránke www.grachsdb.sk