Stretnutie emeritných rád alebo ako prijatie služby prináša požehnanie.

Drienica, miesto, kde sa stretáva rodina, priatelia, saleziánska rodina a radcovia, aj tí "emeritní".

Radosť mamám

Zbor Radosť zo Senca je apoštolským dielom saleziánov spolupracovníkov a sympatizantov.

Púť po stopách sŕdc, ktoré vedia, ako meniť "vlkov" na "baránkov"

Čím viac sa približoval termín našej spolupracovníckej púte, tým viac mi v mysli rezonovalo Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2024: "Sen, ktorý podnecuje k snívaniu.

Ako bolo na Lanzarote

Duchovné cvičenia s cykloturistikou na ostrove Lanzarote.

Alexandrina u nás v stredisku ASC Ivanka - Bernolákovo

Z podnetu, láskavosti, iniciatívy a s dovolením, nášho skoro spolu rodáka Janka G., ASC Nitra, sme mali v našom stredisku v dňoch 13.4. až 1.5.2024 relikviu našej blahoslavenej Alexandrini Márie da Costa.

« »

Najnovšie články


Články
Stretnutie emeritných rád alebo ako prijatie služby prináša požehnanie.
Drienica, miesto, kde sa stretáva rodina, priatelia, saleziánska rodina a radcovia, aj tí "emeritní".
Články
Radosť mamám
Zbor Radosť zo Senca je apoštolským dielom saleziánov spolupracovníkov a sympatizantov.
Články
Púť po stopách sŕdc, ktoré vedia, ako meniť "vlkov" na "baránkov"
Čím viac sa približoval termín našej spolupracovníckej púte, tým viac mi v mysli rezonovalo Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2024: "Sen, ktorý podnecuje k snívaniu.
Články
Ako bolo na Lanzarote
Duchovné cvičenia s cykloturistikou na ostrove Lanzarote.
Články
Alexandrina u nás v stredisku ASC Ivanka - Bernolákovo
Z podnetu, láskavosti, iniciatívy a s dovolením, nášho skoro spolu rodáka Janka G., ASC Nitra, sme mali v našom stredisku v dňoch 13.4. až 1.5.2024 relikviu našej blahoslavenej Alexandrini Márie da Costa.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :