Drahí moji ASC!

Chýbate mi. Chýba mi pravidelné stretnutie, obnovy, spoločné slávenia eucharistie, prijatie Krista prichádzajúceho medzi nás v spoločenstve... A nevieme dokedy to potrvá.

Mal nás rád

Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa

Saleziánsky plenér 2020

Milá salezánska rodina, aj tento rok sa 9.-16. augusta uskutočnil Saleziánsky plenér. Bol to už 15-ty ročník.

DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.

Trojstrediskové regionálne stretnutie

Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .

« »

Najnovšie články


Články
Drahí moji ASC!
Chýbate mi. Chýba mi pravidelné stretnutie, obnovy, spoločné slávenia eucharistie, prijatie Krista prichádzajúceho medzi nás v spoločenstve... A nevieme dokedy to potrvá.
Články
Mal nás rád
Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa
Články
Saleziánsky plenér 2020
Milá salezánska rodina, aj tento rok sa 9.-16. augusta uskutočnil Saleziánsky plenér. Bol to už 15-ty ročník.
Články
DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU
Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Články
Trojstrediskové regionálne stretnutie
Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :