Parte Ferko Podolský st.

Náš brat Ferko Podolský bol saleziánom spolupracovníkom 39 rokov.

Vydavateľstvo DON BOSCO: Edícia Viera do vrecka po dvanástich rokoch vychádza "von z vrecka".

Nájdete zaujímavé témy spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. V jednotlivých knižkách edície chceme spoločne spoznávať dar, ktorým je pre spoločnosť a pre Cirkev na Slovensku charizma saleziánov dona Bosca.

Budem pracovať v tvojom kráľovstve.

Krásna zasnežená krajina, priateľské pozdravy, objatia, teplá izba ,chutná večera a svätá omša tak začali naše DC pre laikov kazateľov v Račkovej doline.

"Buďme evanjeliovým kvasom" - stretnutie slovenskej saleziánskej rodiny

(Badín, 19. januára 2023) -- Viac ako sto členov saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretlo, aby spoločne uvažovali nad Heslom 2023 ("Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine"), ktoré don Ángel Fernández Artime, predložil všetkým saleziánom -- zasväteným i laikom.

Prekvapenie z dní spirituality v Turíne

Účastníkom tohto podujatia sa podarilo pripraviť vzácnu chvíľu, keď sa počas ich video-hovoru účastníkom v Badíne prihovoril aj hlavný predstavený don Angél Artime. Video-pozdrav pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku si môžete pozrieť aj vy.

« »

Najnovšie články


Články
Parte Ferko Podolský st.
Náš brat Ferko Podolský bol saleziánom spolupracovníkom 39 rokov.
Články
Vydavateľstvo DON BOSCO: Edícia Viera do vrecka po dvanástich rokoch vychádza "von z vrecka".
Nájdete zaujímavé témy spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. V jednotlivých knižkách edície chceme spoločne spoznávať dar, ktorým je pre spoločnosť a pre Cirkev na Slovensku charizma saleziánov dona Bosca.
Články
Budem pracovať v tvojom kráľovstve.
Krásna zasnežená krajina, priateľské pozdravy, objatia, teplá izba ,chutná večera a svätá omša tak začali naše DC pre laikov kazateľov v Račkovej doline.
Články
"Buďme evanjeliovým kvasom" - stretnutie slovenskej saleziánskej rodiny
(Badín, 19. januára 2023) -- Viac ako sto členov saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretlo, aby spoločne uvažovali nad Heslom 2023 ("Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine"), ktoré don Ángel Fernández Artime, predložil všetkým saleziánom -- zasväteným i laikom.
Články
Prekvapenie z dní spirituality v Turíne
Účastníkom tohto podujatia sa podarilo pripraviť vzácnu chvíľu, keď sa počas ich video-hovoru účastníkom v Badíne prihovoril aj hlavný predstavený don Angél Artime. Video-pozdrav pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku si môžete pozrieť aj vy.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :