Články


Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online v slovenčine

Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online na týchto odkazoch v slovenčine: 

1. link na youtube kanál saleziánov 

2. link na 15. 1. 2021

3. link na 16. 1. 2021

4. link na 17. 1. 2021