Články


100-ročnica saleziánskej charizmy na Slovensku

Kázeň don Pavla Gracha - delegáta pre saleziánsku rodinu - k začiatku duchovnej prípravy na oslavu storočnice saleziánskej charizmy na Slovensku (8.9.2024).

• Kázeň na youtube kanáli Saleziáni

Text kázne