Články


Pozdrav z Jakutie

Jakutia, 29.08.2022

Vrelý pozdrav z Jakutie aj s Božím požehnaním a vďačnosťou za modlitby.

Výber niekoľkých fotografií z týchto 2-3 dní – z naších apoštolských návštev v rodinách z Chatystyru, Tommotu a Aldanu.

Chatystyr

 

Tommot

Toto stretnutie bolo v Tommote, Nadka (úplne vpravo) pochádza z Cagdy-Ucura, keď tam chodili saleziáni, v lete len po rieke Aldan (možno okolo 500 km), cesta autom bola možná len po zamrznuti rieky.

 

Vzácna mamka medzi nami sediaca, ktorá okrem svojich detí prijala 27 detí z Detskeho domova.

 

Aldan

Ranný Aldan.

 

V Aldane, úplne prvá bola návšteva našej veriacej 92 ročnej tety Dusii (v strede), pár dní predtým mala narodeniny.

 A s nami prišla i 80 ročná pani Margerita (vpravo) 

 

Pravdaže najvzácnejšie stretnutia sú aj pre nich s Pánom Ježišom, ktorého medzi nich don Jožko prináša!

 

Margitka Szalayová, Don Jozef Tóth, don Peter Lorenc