Články


Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase (lebo COVID a iné zábrany), začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou. Veľkou vďačnosťou a radosťou. Predstavte si, že aj keď sme nemohli prísť všetci na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, sme taká veľká rodina, ktorá dokáže obsadiť celý priestor pri kostole a ešte aj viac, dokáže sa tešiť z tejto milosti, z tohto stretnutia. Za to všetko sme ďakovali Bohu počas svätej omše, ktorú celebroval don Pavol Grach spolu s miestnym pánom farárom a delegátmi, ktorí tam boli s nami. Ako skonštatoval jeden z účastníkov, je úžasné keď dokáže vzniknúť pred omšou nové hudobné teleso, ktoré podá skvelý výkon počas liturgie a potom sa rozíde do celého sveta 😊. Posilnení duchovne sme sa posilnili aj telesne skvelým gulášom, ktorý nám pripravili miestni veriaci v pútnickom dome. Po obede sme v krátkosti predstavili jednotlivé strediská a potom veľké stretnutie pokračovalo malými stretnutiami, kde sa posilňovali a vznikali nové priateľstvá. Radosť so stretnutia s ľuďmi, ktorých nosíme v srdci aj keď ich vidíme zriedkavo osobne je veľká a snáď sa bude dať znova zopakovať o rok alebo o dva.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a uskutočnení tohto milého stretnutia. Nech im Pán na príhovor našich saleziánskych patrónov odmení všetku námahu, ťažkosti a trpezlivosť, ktoré vynaložili, aby sme sa my ostatní cítili tak skvelo.

Stretnutia rodiny sú skvelé. V akejkoľvek podobe, frekvencii a obsadení.

Fotoalbum