Články


Pozdrav z Rio de Klin

V sobotu 16.7.2022 sa uskutočnilo stredoslovenské regionálne stretnutie rodiny ACS na krásnom vrchu Grapa v obci Klin. Toto miesto sa nazýva aj RIO de KLIN. Už od rána sa niekoľko desiatok spolupracovníkov s rodinami viezlo vo svojich autách zo všetkých kútov stredného Slovenska, aby vytvorili jedno spoločenstvo v Don Boscovi. Po výstupe na vrch sme sa zvítali s domácou miestnou radou i navzájom. O 10.00 hod. sme sa zjednotili pri svätej omši, kde sa nám v homílii prihovoril don Pavol Grach. Mňa oslovili dve myšlienky:

  1. Nedajme si ukradnúť spoločenstvo!
  2. Čítajme Sväté písmo a živme sa ním. Stretnime v Božom slove živého Boha a potom ho svojimi skutkami ohlasujme svetu.

Po svätej omši nám miestna rada Námestovo pripravila chutné pohostenie - tradičné bryndzové halušky. Poobede bol pripravený program pre deti, po ňom nasledovalo predstavenie členov jednotlivých stredísk. Bol vytvorený aj priestor pre vzájomné rozhovory pri káve a koláčiku. Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom stretnutí.

• Reportáž z podujatia nájdete v archíve TV Lux v čase relácie 11:31 (mm:ss).

• Fotogalériu z podujatia nájdete tu.