Články


Duchovné cvičenia vo Vrbovom

             V tomto roku Vďačnosti v dňoch od 19.6. -23.6.2024 sa konali Duchovné cvičenia saleziánov-spolupracovníkov na tému: Budem pracovať v tvojom kráľovstve najmä na povznesení a spáse mladých (z apoštolského prísľubu saleziána spolupracovníka PAŽ čl. 32, § 2.).

               V Duchovnom centre sv. Norberta vo Vrbovom, aj nám ako mnohým, ktorí toto centrum navštívili, bolo ponúknutá možnosťstíšenia, adorácia Ježiša Krista prítomného v Eucharistii v kaplnke Božieho milosrdenstva, slávenie liturgie s hudobným doprovodom organistov Veselských - Stanislava ml. a st., spevom žalmov, piesní, ako aj pri Hodine Božieho milosrdenstva. Modlitba krížovej cesty v priestoroch záhrady, ktorá má po zrealizovaní projektu slúžiť aj ako „Biblická záhrada“.

                 Kazateľkou duchovných cvičení bola Ruženka Maková. Duchovnú službu - slúženie svätých omší, vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovný rozhovor - nám ochotne poslúžil salezián don Jozef Bago. Aby nám nechýbalo nič, ani po telesnej stránke, to sa o nás postarala sestra Karmela. A jej spolusestry premonštrátky zase sprevádzali v modlitbe. Silencium nám neprekážalo, prežívať rodinnéhoradostného ducha, ktoré sme vyjadrili aj pri večernom zdieľaní a obohatení. Vďační Pánu Bohu za tento čas a všetky milosti, Nech nám On pomáha aj pri napĺňaní svojich predsavzatí. O to aj prosíme všetci zúčastnení.

Fotoalbum