Články


"Buďme evanjeliovým kvasom" - stretnutie slovenskej saleziánskej rodiny

(Badín, 19. januára 2023) – Viac ako sto členov saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretlo, aby spoločne uvažovali nad Heslom 2023 („Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine“), ktoré don Ángel Fernández Artime, predložil všetkým saleziánom – zasväteným i laikom. Zástupcovia saleziánskej rodiny od Humenného až po Bratislavu sa zišli v srdci Slovenska, v Badíne, ktorý je na polceste medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

„Od posledného stretnutia ubehli už roky, ktoré boli predĺžené aj vďaka covidovej situácii. O to väčšia radosť naplnila všetkých účastníkov aj vďaka radostnej atmosfére, plnej horlivosti a odhodlania do života,“ vysvetlil delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

Víkendový pobyt mal bohatý a pestrý program: počúvanie a dôkladné prijatie posolstva hlavného predstaveného, návšteva Sampora, ktorý spolupracovníkom pripomenul bohatstvo chariziem v Cirkvi a spôsobov šírenia kvasu evanjelia. Každá voľná chvíľa bola naplnená množstvom rozhovorov, z ktorých sršali vzájomný záujem a prijatie. Prítomnosť provinciála saleziánov Petra Timka a provinciálky saleziánok Moniky Skalovej bola zároveň veľmi aktuálnym svedectvom o kvase.

„Krásnym momentom rodiny bol aj sobotný večer, ktorý bol obohatený prítomnosťou mladých," povedala saleziánka spolupracovníčka Kamila Balčáková. V programe nechýbalo ani veľké prekvapenie, ktoré sa odohralo v priamom kontakte s Valdoccom, kde sa k naším reprezentantom na turínskych dňoch spirituality prihovoril sám hlavný predstavený, skvele prekladaný do slovenčiny Robom Mrukom, prezidentom exallievov.

 

Večer ukončili spolupracovníci zaujímavou súťažou, v ktorej účastníci stretnutia mali za úlohu uhádnuť najznámejšie slovenské a rómske piesne podľa prvých tónov. „V súťaži sa presadili laici, hoci aj saleziáni ako napr. otec provinciál a hlavne don Luscoň, prejavili nebývalú snahu bodovať, čo mu vynieslo cenu útechy,“ prezradil don Pavol.

V nedeľu sa spoločenstvo opäť podelilo do diskusných skupín. „Z ich výstupov môžeme mať istotu, že správa o kvase evanjelia a o posolstvách hlavného predstaveného sa bude šíriť po celom Slovensku. A to bol aj cieľ nášho stretnutia,“ s hrdosťou dodáva don Grach.

Tu sú niektoré výpovede účastníkov o tom, čo najviac zarezonovalo v ich srdciach:

„Vďaka tomuto spoločenstvu a úžasnej atmosfére sa cítim akoby bol don Ángel prítomný tu medzi nami.“ (saleziánka z Bratislavy)

„Sme povolaní, aby sme sa ako rodina zasvätených a laikov navzájom dopĺňali a obohacovali, boli kvasom. O kvas sa treba podeliť a saleziánska rodina má čo ponúknuť tomuto svetu aj svetu mladých, ktorí sú zrenicou v našom saleziánskom oku“. (Kamila z Prešova)

„Oslovila ma spoluzodpovednosť – ponúkať, ako laici, svoje ruky zasväteným a preberať zodpovednosť.“ (Kristián z Michaloviec)

Kamila aj Kristián sa zhodli, že „asi najsilnejšie sa zapísali dve slová – prítomnosť a komplementarita.
Prítomnosť v tom najpriamejšom zmysle slova - buď medzi druhými, taký aký si, tam kde si a tak ohlásiš radostnú zvesť.
Komplementarita ako vzájomné dopĺňanie a obohacovanie sa, spoločné kráčanie, pri ktorom sa stávame darom pre druhých.“

Na otázku: – Čo si odnášaš z Dní spirituality saleziánskej rodiny? – sme sa opýtali aj vo viedeo ankete.

Foto: Juraj Chorvatovič, ASC

Informovali: Pavol Grach, SDB  • Kristián šiket, ASC  • Kamila Balčáková, ASC