Články


Dni spirituality saleziánskej rodiny 2023

Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine!

     Srdečne vás pozývam k prežívaniu Dní spirituality saleziánskej rodiny (DSSR), ktoré sa začínajú práve dnes 12. januára 2023 na Valdoccu a trvajú do 15. januára.

     Na Slovensku sa v dňoch 13.-15. januára 2023 odohrá reprezentatívne stretnutie saleziánskej rodiny v Badíne, na ktorom sa uskutoční reflexia nad tohoročným heslom - AKO KVAS V DNEŠNEJ ĽUDSKEJ RODINE - laický rozmer rodiny dona Bosca. Bude to radostné, rodinné a modlitbové stretnutie za účasti otca provinciála dona Petra Timka. Prítomná bude aj provinciálka sestier FMA Monika Skalová i koordinátor Saleziánov spolupracovníkov na Slovensku pán Peter Kvas. Do programu prispejú aj naši bratia zo saleziánskej rodiny v Čechách. Prosíme vás o modlitby za toto podujatie a zároveň vás všetkých pozývame k aktívnej účasti.

DSSR 2023 môžete prežívať nasledovným spôsobom:

          Živé prenosy

 1. Na kanály youtube môžete sledovať priame prenosy z týchto dní v jazykoch:
  1. taliančina https://youtu.be/iq6ESSFBgVo
  2. angličtina https://youtu.be/hwNHYtZ4NxI,
  3. francúzština https://youtu.be/1Std7D80pCM
  4. španielčina https://youtu.be/TJ-7G6CCr5c
 2. Prenosy začínajú vo štvrtok (12.1), v piatok (13,1) a v sobotu (14.1) o 15,30 (samozrejme zostanú na youtube k dispozícii).

         Výstupy v slovenčine

 1. Na slovenskom internete nájdete video prezentáciu hesla v slovenčine tu a na saleziánskom youtube nájdete postupne najdôležitejšie časti z týchto dní nahovorené v slovenčine. V piatok tam nájdete príhovor hlavného predstaveného so slovenskymi titulkami na dňoch spirituality, ktorý predniesol vo štvrtok a jeho odpovede na otázky na heslo 2023.

 Uvažovanie v spoločenstvách

4. Do slovenských dní spirituality saleziánskej rodiny sa môžete zapojiť nasledovným spôsobom:

 • Sledujte video a príhovor hlavného predstaveného
 • Stretnite sa v malom spoločenstve a porozprávajte sa podnetoch, ktoré prišli z tohto zdroja
 • Zaznamenajte nám, čo vás oslovilo a skúste to povedať v týchto bodoch
  • Myšlienky, ktorá nás zaujali, oslovili (max. tri podľa dôležitosti)
  • Čo by sme mali zmeniť v našej duchovnej mentalite, aby sme boli kvasom pre ľudskú rodinu na Slovensku?
  • Aké konkrétne iniciatívy pomáhajú saleziánskej rodine, aby  bola kvasom pre ľudskú rodinu vo svojom okolí? (tie, ktoré sa robia i tie, ktoré by sa mali robiť)
 • Svoje postrehy a reakcie pošlite na mailovú adresu dss2023badin@gmail.com, kde budú následne spracované. Do mailu dajte predmet: DSSR2023. Vaše príspevky posielajte do konca januára. Potom budú spracované

Pevne verím, že týmto spôsobom budú podnety tohoročného hesla v nás živé a prinesú hojnú úrodu.

Don Pavol Grach

Delegát pre saleziánsku rodinu