Myšlienka na nedeľu


31. nedeľa v období cez rok

Čítame Božie slovo

Boh miluje všetkých žijúcich, hovorí nám Božie slovo. Mnohí sa od toho odklonili, lebo nevidia túto jeho lásku tak, akoby ju chceli vidieť. Mnohí naozaj žijú akoby ďaleko od Boha. Môžeme však my posudzovať, či im je Boh blízky?
Pavol nám prezentuje nový model človeka. Človek, ktorý sa ustavične modlí za svojich blížnych, modlí sa za to, aby objavili Božie povolanie. Je to také smutné, že nevieme komunikovať svetu Božie povolanie. Ešte horšie je, ak sa nemodlíme za svet a za toľkých ľudí, ktorí nepoznajú Boha – príčinou je naša kresťanská ľahostajnosť.
Zostáv tu jediná cesta. Nasledovať Ježiša, ktorý volá hriešnikov k pokániu. Volá ich tak, že ide k nim na návštevu. To je veľký model, model milosrdnej približujúcej sa lásky, ktorá premieňa srdce a volá k pokániu

Ako saleziáni

Dobrota a preukázanie lásky – to je metóda evanjelizácie. Zachej bol hriešnik, Ježiš si ho všimol. Poctil ho pred očami všetkých. Nezabúdajme na metódu lásky, ktorá si získava, aj bez toho, že diktuje podmienky

Pre mladých

Boh ťa vidí s láskou, nech si na tom akokoľvek. To je posolstvo pre mladých. Všimnime si ich tam na strome. Možno sú len zvedaví. Možno sú aj opovrhnutí. Možno sme to práve my, ktorí im nedávajú nádej. Všimnime si ich. Mladí človek potrebuje porozumieť, že Božia láska pohýna srdce, zmenu postoja života. Nemá zmysel zhromažďovať bez Krista, rozdávať spolu s ním, to nový život. Zachej sa stal novým človekom, ktorý zmenil svoj štýl života. Vrátil i rozdával. Mladý človek toto potrebuje pochopiť. V živote je potrebné vrátiť a rozdávať. Nikdy nič nie je celkom stratené, keď Kristus príde k nám.