Myšlienka na nedeľu


Múdri a rozumní v očiach národov

Prvé čítanie nás pobáda, aby sme sa zamysleli nad príkazmi a ustanoveniami, ktoré sme dostali od Pána. Bežným kresťanom pri tejto vete prichádzajú na um predovšetkým desatoro a niektoré predpisy Cirkvi ako napríklad účasť na nedeľnej sv. omši. Mohli by sme však spraviť aj o krok viac. Predpisy a prikázania nám Ježiš zhrnul do prikázania lásky. A už sama spomienka na neho nás ubezpečuje, že Otcova láska k nám je nekonečná. Z tohto hľadiska by sme mohli predpisy a prikázania zhrnúť do pokoja, ktorý nachádzame v jeho vôli (ktorú prijímame i uskutočňujeme), do lásky, ktorú vnímame a ktorú uskutočňujeme. Ak by to tak bolo, máme nádej získať obdiv ľudí okolo nás. Ak nie, budeme prijímať len posmešky a pohŕdanie, že sme ľudia nezmyselných príkazov a nariadení. Iba svedectvo láska je tým skutočným argumentom, ktorý máme ponúknuť tomuto svetu. Tak si poprosme, aby sme tak žili naše "príkazy a nariadenia" ako nám ich predstavil Ježiš.
 
Skúsme žiť lásku
Sú kresťania, ktorí by radi slovami a argumentami dokázali, že naše náboženstvo je krajšie, hodnotnejšie a vyššie než tie ostatné. Sv. Jakub nám však hovorí, že toto nie je naša cesta, aj keď nechceme popierať, že aj diskusie o hodnote náboženstva majú svoj zmysel. Dôkaz o výške kresťanstva je v každom jednom z nás. Čím pokornejšie príjmeme slovo, tým budeme vyššie. Čím viac premeníme našu vieru a nábožnosť na praktickú a milosrdnú lásku, tým viac budeme rozumieť, že konfrontácia náboženstiev - i konfrontácia s tým ateistickým alebo ľahostajným humanizmom -  sa neuskutočňuje slovami. Aká škoda, ak nevieme pretaviť náš život do pokornej (=odvážnej) a slúžiacej lásky.
 
Ježišova konfrontácia nás vyzýva
Ježiš sa dostal do kritiky náboženských predstaviteľov. Pre nich dodržiavanie predpisov bolo to najdôležitejšie alebo príležitosť pre obvinenie nepríjemného učiteľa, ktorý predstavoval pre nich nebezpečenstvo. Ježiš v každom prípade využil túto ich horlivosť, aby im i nám všetkým povedal: poškvrnenie človeka pochádza zo srdca človeka. Môžeme teda využiť túto nedeľu, viac sa zastaviť a hľadať pramene našich zlyhaní, pramene našich chýb. 
Biblická náuka o srdci je zaujímavá a tajomná. Priblížime si teraz niekoľko veršov, pomocou ktorých sa môžeme obrátiť v túto nedeľu k Bohu a zveriť mu naše srdce. Možno je to to najviac, čo môžeme urobiť.
 
 
Z 64,7
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.
Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca


Z 90,12

 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.

Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Z 119,112

Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy navždy a naveky.

Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Z 51,12

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Z 51,19

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Z 26,2

 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
 

Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Z 13,6

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. 

 Ježišu urob naše srdce, podľa svojho srdca

Peknú nedeľu a pekný začiatok nového pastoračného roka
 
Pavol Grach SDB