Články


Správy z Aldanu

Milí saleziáni spolupracovníci

srdečne Vás pozdravujem z Aldanu. Rád si spomínam na naše stretnutia a na Vašu veľkodušnosť voči mne aj celej našej misii. My v Aldane teraz žijeme rozbiehaním aktivít  v novom školskom roku. Silno nám rezonuje výzva "Vychádzať s Radostnou zvesťou" a pomáhať ľuďom stretať Ježiša. Podarilo sa nám splniť povzbudenia našich predstavených z Ríma a navštíviť nám najbližšie saleziánske komunity a diela - tie sa nachádzajú v Mongolsku. Viacero fotografií z tejto našej púte je na mojej stránke na Facebooku. Nabrali sme tam veľa inšpirácií pre náš život a činnosť. Prosíme o modlitby, aby sme to vedeli uviesť do praxe.

Okrem pastoračného rozmeru nás intenzívne zamestnáva rekonštrukcia pastoračného centra - chaty na okraji mesta. Bohu vďaka, podarilo sa nám podstatnú časť prác urobiť, no ešte by nám veľmi pomohlo, ak by sa našiel nejaký dobrovoľník - stolár, ktorý by za mesiac až dva mohol zakončiť viaceré drevárske práce. Ak by bol niekto taký láskavý a ochotný – môže sa ozvať priamo mne a môžeme dohodnúť ďalší postup.

Všetkých veľmi pozdravujeme - celú saleziánsku rodinu, spolupracovnícku rodinu ASC na Slovensku a osobitne našich dobrodincov a všetkých žehnám +!  

o. palo michalka, sdb

Kontakt:  Pavol Michalkamichalkasdb@gmail.com

Fotoalbum