Myšlienka na nedeľu


Otec nám chce dávať Ducha

Dnes neoslavujeme len to, že 50 dní po Veľkej noci a desať dní po Nanebovystúpení Pána bol zbor apoštolov naplnený Duchom. Dnes oslavujeme aj to, že Ježišova výzva, ktorú nám povedal v evanjeliu, je aktuálna aj pre nás​: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" (Lk 11,13).

Boh nám veľmi chce dať svojho Ducha. My často zameriavame pozornosť na jeho mimoriadne prejavy, na také ako nám opisujú niektoré state Písma. Avšak už sv. Pavol veľmi jasne povedal, že toto nie najdôležitejšie. Najdôležitejšia je dobrotivá trpezlivá láska, ktorá nezávidí, nevypína sa, všetko znesie, všetko pretrpí (1Kor 13) My saleziáni si prosíme predovšetkým o tento prejav Ducha​.

 
Dary pre «svätosť strednej triedy»
Ak teda veríme, že dar Ducha nás vnútorne pobáda, tak o aké dary chceme prosiť? Naznačíme si niektoré, ktoré sa často nehľadajú na veľkých štadiónoch a zhromaždeniach. Mladí ľudia si môžu pýtať dar ochoty ráno vstať, aj napriek tomu, že je voľný deň. Dar zamyslieť sa, keď ma niečo ženie von z domu za mojimi túžbami a pohodou, dar obety, v ktorom sa viem zrieknuť pohodlia a zábavy pre pomoc doma v nudných a fádnych povinnostiach. Dar rozvahy a dar prívetivosti, dar povzbudenia úsmevom - to všetko môže v nás Duch spôsobovať. V tých bežných všedných chvíľkach života.
Skôr než v tento veľký deň vyslovíš prosbu k Duch svätému, popros ho, aby ozdobil svojimi vnuknutiami a darmi všedné dni. Aby si mohol patriť medzi svätých «strednej triedy», ako o nich píše sv. otec vo svojom povzbudení k svätosti:

Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby priniesli domov chlieb, v chorých, v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní, vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnohokrát svätosť «vedľajších dverí», tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo, aby som použil iný výraz – «strednej triedy svätosti»

​ (GE 7)​
 

A ostatné pevne verím, vám už v srdci povie Ten, ktorý bol zoslaný

 
Krásnu slávnosť Ducha všetkým​.
 

 

Don Pavol Grach, SDB

Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží